Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa
Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của Sở GTVT gồm Lãnh đạo Sở, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc 

      * Lãnh đạo Sở: 

          - Giám đốc Sở: Nguyễn Tiến Hiệu 

          - Phó giám đốc: Nguyễn Đức Trung

          - Phó giám đốc: Vương Quốc Tuấn 

          - Phó giám đốc: Nguyễn Văn Khiên

      * Văn phòng Sở:

          - Chánh văn phòng: Phạm Xuân Bài

      *  Thanh tra Sở: 

           - Chánh thanh tra: Trịnh Ngọc Minh

       *  Phòng Kế hoạch - Tài chính: 

           - Trưởng phòng: Phạm Văn Chung 

       *  Phòng Thẩm định - Khoa học kỹ thuật: 

           - Phó phòng: Trịnh Xuân Nguyên

       * Phòng Quản lý vận tải: 

          - Phó phòng: Phạm Hồng Cường

       * Phòng Quản lý giao thông: 

          - Trưởng phòng: Lý Văn Thích

       * Phòng Quản lý giao thông nông thôn:

          - Trưởng phòng: Đinh Quang Trung

        * Phòng Quản lý ph­ương tiện và ngư­ời lái:

          - Trưởng phòng: Phan Quốc Vinh 

       Các đơn vị trực thuộc: 

       *  Trường trung cấp nghề GTVT:

            - Hiệu trưởng: Phan Thanh Hải

       *  Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới:

            - Giám đốc: Lâm Minh Phúc 

       *   Ban QLDAGT I:

            - Phó giám đốc phụ trách: Lê Bá Hùng

       *   Ban QLDAGT II: 

            - Giám đốc: Nguyễn Anh Tuấn 

        *  Ban QLDAGT III

            - Giám đốc: Phạm Quốc Thành

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm : Trưởng Ban biên tập

Địa chỉ: 42 Đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa

Điện thoại: (02373)852.360; Fax: (02373)855.129; Email: sgtvt@thanhhoa.gov.vn