Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa
Cơ cấu tổ chức

DANH SÁCH CÁN BỘ CÔNG CHỨC SỞ GTVT THANH HÓA

 TT

          Họ và tên

      Chức vụ

   Bộ phận công tác

  Điện thoại

                Địa chỉ hộp thư công vụ

 
 
 Lãnh đạo Sở 
 
 

 

 

1

 Nguyễn Tiến Hiệu 

 Giám đốc Sở

 

 0912605625

 hieunt.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

2

 Nguyễn Đức Trung

 Phó giám đốc

 

 0913293630

 trungnd.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

3

 Vương Quốc Tuấn

 Phó giám đốc

 

 0913356889

 tuanvq.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

4

 Nguyễn Văn Khiên

 Phó giám đốc

 

 0913025617

 khiennv.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

 

Phòng kế hoạch tài chính

 

pkhtc.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

5

Phạm Văn Chung

Trưởng phòng

Phòng kế hoạch tài chính

0912211549

chungpv.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

6

Lại Thế Khái

Phó phòng

Phòng kế hoạch tài chính

0916599929

khailt.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

7

Nguyễn Văn Việt

Phó phòng

Phòng kế hoạch tài chính

0912569777

vietnv.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

8

Nguyễn Đình Như

Chuyên viên

Phòng kế hoạch tài chính

0989811646

nhund.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

9

Trần Thị Thoa

Chuyên viên

Phòng kế hoạch tài chính

0904299977

thoatt.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

10

Vũ Thị Khánh

Chuyên viên

Phòng kế hoạch tài chính

0912186518

khanhvt.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

11

Nguyễn Thị Hằng

Chuyên viên

Phòng kế hoạch tài chính

0984065575

hangnt.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

12

Nguyễn Thành Cương

Chuyên viên

Phòng kế hoạch tài chính

0983225096

cuongnt.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

13

Lê Như Tiên Phong

Chuyên viên

Phòng kế hoạch tài chính

0901744888

phonglnt.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

 

 

Văn phòng Sở

02373.852360

vps.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

14

Phạm Xuân Bài

Chánh văn phòng

Văn phòng

0912030187

baipx.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

15

Vương Quốc Quân

Phó chánh văn phòng

Văn phòng

0904171425

quanvq.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

16

Mai Xuân Tình

Chuyên viên

Văn phòng

0983022001

tinhmx.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

17

Bùi Thị Hương

Chuyên viên

Văn phòng

0984653697

huongbt.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

18

Phan Tố Nga

Văn thư   

Văn phòng

0904716234

ngapt.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

19

Nguyễn Thị Phương

Văn thư

Văn phòng

0917327238

phuongnt.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

20

 Lê Văn Chiến 
 Lái xe 
 Văn phòng 
 0912034330
 

21

 Mai Ngọc Nam   Lái xe   Văn phòng   0977510488  

 

Phòng quản lý vận tải

 

qlvt.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

22

Vũ Minh Thuận

Trưởng phòng

Phòng quản lý vận tải

0903778239

thuanvm.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

23

Nguyễn Văn Luật

Phó phòng

Phòng quản lý vận tải

0912094209

luatnv.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

24

Phạm Hồng Cường

Phó phòng

Phòng quản lý vận tải

0982547789

cuongph.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

25

Dương Thái Học

Chuyên viên

Phòng quản lý vận tải

0913293887

hocdt.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

 

Phòng quản lý phương tiện và người lái

 

qlptnl.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

26

Phan Quốc Vinh

Trưởng phòng

Phòng QLPT&NL

0913373919

vinhpq.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

27

Nguyễn Văn Khuê

Phó phòng

Phòng QLPT&NL

0916463899

khuenv.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

28

Lê Văn Tuấn

Phó phòng

Phòng QLPT&NL

0912030035

tuanlv.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

29

Phạm Văn Thuận

Chuyên viên

Phòng QLPT&NL

0973911980

thuanpv.sgtvt@thanhhoa,gov.vn

30

Mai Thị Thảo

Chuyên viên

Phòng QLPT&NL

0976247273

thaomt.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

31

Lê Văn Tự

Chuyên viên

Phòng QLPT&NL

0936733556

tulv.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

 

Phòng thẩm định KHKT

 

ptdkt.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

32

Trịnh Xuân Nguyên

Trưởng phòng

Phòng thẩm định KHKT

0913373727

nguyentx.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

33

Hoàng Văn Tuyển

Phó phòng

Phòng thẩm định KHKT

0912028863

tuyenhv.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

34

Nguyễn Đăng Dinh

Chuyên viên

Phòng thẩm định KHKT

0936326838

dinhnd.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

35

Lê Văn Thọ

Chuyên viên

Phòng thẩm định KHKT

0945400345

tholv.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

36

Ngô Thanh Sơn 

Chuyên viên

Phòng thẩm định KHKT

0913293783

sonnt.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

37

Nguyễn Xuân Chung

Chuyên viên

Phòng thẩm định KHKT

0935171984

chungnx.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

38

Nguyễn Đức Trình

Chuyên viên

Phòng thẩm định KHKT

0989103217

trinhnd.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

 

Phòng quản lý giao thông NT

 

pqlgtnt.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

39

Đinh Quang Trung

Trưởng phòng

Phòng quản lý GTNT

0913356826

trungdq.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

40

Đào Công Lý

Phó phòng

Phòng quản lý GTNT

0913293533

lydc.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

 

Phòng quản lý giao thông

 

pqlgt.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

41

Lý Văn Thích

Trưởng phòng

Phòng quản lý giao thông

0949777945

thichlv.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

42

Phạm Hoài Nam

Phó phòng

Phòng quản lý giao thông

0943077099

namph.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

43

Hoàng Văn Trung

Phó phòng

Phòng quản lý giao thông

0913538399

trunghv.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

44

Nguyễn Tấn Sinh

Chuyên viên

Phòng quản lý giao thông

0912582653

sinhnt.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

45

Nguyễn Văn Tâm

Chuyên viên

Phòng quản lý giao thông

0913014131

tamnv.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

46

Lưu Vũ Linh

Chuyên viên

Phòng quản lý giao thông

0913745234

linhlv.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

47

Lê Quang Long

Chuyên viên

Phòng quản lý giao thông

0986091767

longlq.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

48

Trịnh Quốc Tuấn

Chuyên viên

Phòng quản lý giao thông

0974367111

tuantq.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

 

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới

 

ttdkxcg.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

49

Lâm Minh Phúc

Giám đốc

Trung tâm đăng kiểm

0913293741

phuclm.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

 

Trường trung cấp nghề GTVT

 

truongtcngtvt.sgtvt

@thanhhoa.gov.vn

50

Phan Thanh Hải

Hiệu trưởng

Trường TCNGTVT

0913269365

haipt.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

51

Đỗ Văn Thuân

Phó hiệu trưởng

Trường TCNGTVT

0913269462

thuandv.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

52

Hoàng Thị Lam

Phó hiệu trưởng

Trường TCNGTVT

0912582247

lamht.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

 
 
Thanh tra Sở 
 
 
thanhtra.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

53

Trịnh Ngọc Minh

Chánh thanh tra

Thanh tra Sở

0903253416

minhtn.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

54

Lê Sỹ Do

Phó Chánh thanh tra

Thanh tra Sở

0912648323

dols.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

55

Lê Văn Lương

Phó Chánh thanh tra

Thanh tra Sở

0903494111

luonglv.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

      

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm : Trưởng Ban biên tập

Địa chỉ: 42 Đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa

Điện thoại: (02373)852.360; Fax: (02373)855.129; Email: sgtvt@thanhhoa.gov.vn