Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa
Đảng ủy Sở GTVT tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các Nghị quyết, chỉ thị, thông báo, kết luận của Bộ Chính trị, Ban bí thư và Ban thường vụ Tỉnh ủy

Ngày 09/7/2020, Được sự đồng ý của ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp Tỉnh, Đảng ủy Sở Giao thông vận tải tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TW, Nghị quyết số 55-NQ/TW, Kết luận 70-KL/TW của Bộ Chính trị; các Chỉ thị, Kết luận, Thông báo Kết luận của Ban Bí thư (Khóa XII) và Nghị quyết số 16-NQ/TU của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Cập nhật: 10/7/2020

 

Toàn cảnh hội nghị 

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, các đồng chí bí thư, phó bí thư, cấp ủy viên các đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc, các đồng chí trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, các đồng chí trưởng các đoàn thể trực thuộc.

Tại hội nghị các đại biểu được nghe đồng chí Lê Hải Quân - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh phổ biến, quán triệt một số nội dung cơ bản của Nghị quyết số 51-NQ/TW, Nghị quyết số 55-NQ/TW, Kết luận số 70-KL/TW của Bộ Chính trị; các chỉ thị, kết luận, thông báo của Ban Bí thư Trung ương (khóa XII) và Nghị quyết số 16-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia trên địa bàn Thanh Hóa

Báo cáo viên trình bày tại hội nghị 

Phát biểu kết luận Hội nghị đồng chí Nguyễn Đức Trung- Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở đã nhấn mạnh tầm quan trọng của các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Thông báo kết luận trên. Đồng chí yêu cầu Bí thư các đảng bộ bộ phận, Chi bộ trực thuộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết Kết luận, Thông báo kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các kế hoạch hành động của Tỉnh ủy, của Đảng ủy khối cơ quan quan và doanh nghiệp tỉnh, của Đảng ủy Sở tại Chi bộ mình, vận dụng sáng tạo để xây dựng kế hoạch hành động phù hợp với đặc điểm tại đơn vị, đồng thời cần xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, những việc trước mắt, những việc lâu dài để từ đó có giải pháp tổ chức thực hiện gắn với nhiệm vụ được giao. Việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận, Thông báo kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư cần phải thực hiện đồng bộ với các Chỉ thị, Nghị quyết khác, nhất là Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2020 – 2025 vừa ban hành gắn với tuyên truyền kết quả Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 – 2025, đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ Sở góp phần hoàn thành xuất sắc nghiệm vụ của Đảng bộ năm 2020.

 

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Đảng ủy Sở phát biểu kết luận tại hội nghị 

 

Nguồn: Nguyễn Tiến Trung - VP Đảng ủy Sở 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm : Trưởng Ban biên tập

Địa chỉ: 42 Đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa

Điện thoại: (02373)852.360; Fax: (02373)855.129; Email: sgtvt@thanhhoa.gov.vn