Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa
Sở GTVT Thanh Hóa tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngành Giao thông vận tải năm 2020

Ngày 16/7/2020, Sở GTVT tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngành Giao thông vận tải năm 2020 cho các cán bộ các đơn vị quản lý đường bộ, đường thủy nội địa, hạ tầng xe buýt trên địa bàn tỉnh.

Cập nhật: 17/7/2020

Toàn cảnh lớp tập huấn 

Thực hiện Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 21/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thanh Hóa năm 2020; Kế hoạch số 01/KH-SGTVT ngày 04/3/2020 của Sở GTVT về tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngành giao thông vận tải năm 2020.

Ngày 16-7-2020, Sở Giao thông vận tải tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngành giao thông vận tải năm 2020 cho 103 cán bộ  các đơn vị Thanh tra Sở; Ban Quản lý dự án giao thông III; Các đơn vị quản lý đường bộ, đường thủy nội địa, hạ tầng xe buýt. Nội dung tập huấn về chuyên đề tuần đường, tuần kiểm, quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, hạ tầng xe buýt.

Tại lớp tập huấn, Giáo viên giảng dạy của Trường Cao đẳng GTVT trung ương I, Hà Nội đã trình bày các nội dung mới về tuần đường, tuần kiểm, quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, hạ tầng xe buýt tới các cán bộ đang công tác trực tiếp tại các đơn vị GTVT trên địa bàn tỉnh.

Nguồn: VP Sở 

       

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm : Trưởng Ban biên tập

Địa chỉ: 42 Đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa

Điện thoại: (02373)852.360; Fax: (02373)855.129; Email: sgtvt@thanhhoa.gov.vn