Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa
Thông báo tuyển sinh, đào tạo hệ sơ cấp cho người trực tiếp điều hành vận tải tại các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Ngày 10/9/2020, Sở GTVT ban hành Thông báo số 3849/SGTVT-VT về việc tuyển sinh, đào tạo hệ sơ cấp cho người trực tiếp điều hành vận tải tại các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải bằng xe ô tô của Trường Trung cấp nghề GTVT Thanh Hóa.

Thông báo: 3849/SGTVT-VT

Thông báo tuyển sinh của Trường Trung cấp nghề GTVT: tải về 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm : Trưởng Ban biên tập

Địa chỉ: 42 Đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa

Điện thoại: (02373)852.360; Fax: (02373)855.129; Email: sgtvt@thanhhoa.gov.vn