Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa
  • Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 23

    Hôm nay: 91

    Đã truy cập: 3952467

UBND tỉnh họp bàn Quy định trách nhiệm người đứng đầu và tập thể lãnh đạo cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Chiều ngày 11/11/2020, đồng chí Nguyễn Đình Xứng – Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị bàn Quy định trách nhiệm người đứng đầu và tập thể lãnh đạo cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Cập nhật: 12/11/2020

Đồng chí Nguyễn Văn Khiên- Giám đốc Sở GTVT phát biểu tại hội nghị 

Tham dự Hội nghị có đồng chí Mai Xuân Liêm - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng dự có đại diện các sở, ban, ngành liên quan.

Ngày 21/7/2017, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định 4455/QĐ-UBND quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước trong công tác quản lý lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn tỉnh. Quyết định đã nâng cao ý thức trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, đơn vị trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Tuy nhiên đến tháng 5/2019, Quyết định 4455 đã hết hiệu lực.

Do đó, UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải soạn thảo Dự thảo Quy định trách nhiệm của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Trong đó quy định về trách nhiệm và đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với người đứng đầu và tập thể lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực giao thông. Theo dự thảo, người đứng đầu và tập thể lãnh đạo của Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân cấp huyện, cấp xã được chấm điểm theo thang điểm 100. Người đứng đầu và tập thể lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị khác thì không đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ ở quy định này, mà được đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong đó có xem xét đánh giá nội dung thực hiện công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (được minh chứng kết quả giải quyết bằng các văn bản).

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng- Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị 

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Xứng – Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: đảm bảo trật tự, an toàn giao thông luôn được người dân, các cấp các ngành quan tâm; cũng là công việc, vấn đề lớn của công tác quản lý nhà nước, bởi liên quan đến việc đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân. Do vậy, việc ban hành Quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và tập thể các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá là hết sức cần thiết; nhằm nâng cao trách nhiệm, hiệu quả thực thi nhiệm vụ, phát huy vai trò của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong giai đoạn hiện nay. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng yêu cầu Sở Giao thông vận tải nghiên cứu, hoàn thiện Dự thảo Quy định, đảm bảo dễ hiểu, dễ thực hiện, đúng theo quy định về văn bản quy phạm pháp luật; làm rõ trách nhiệm chính, trách nhiệm phối hợp của từng sở ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các cấp; xây dựng hệ thống chấm điểm đảm bảo khoa học, khách quan và lượng hoá được chất lượng hoàn thành công việc.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng yêu cầu Sở Giao thông vận tải tiếp thu ý kiến của các sở ngành, đơn vị khẩn trương hoàn thiện Dự thảo Quy định trách nhiệm của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá, báo cáo UBND tỉnh xem xét, ban hành./.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm : Trưởng Ban biên tập

Địa chỉ: 42 Đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa

Điện thoại: (02373)852.360; Fax: (02373)855.129; Email: sgtvt@thanhhoa.gov.vn