Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa
  • Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 16

    Hôm nay: 95

    Đã truy cập: 3952471

Đảng bộ Sở GTVT tham gia hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết đại hội XIII của Đảng.

Ngày 27,28/3/2021, Đảng ủy Sở GTVT tổ chức tham gia hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết đại hội XIII của Đảng.

Toàn ảnh Hội nghị 

Thực hiện công văn số 209-CV/BTGTU, ngày 22/3/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; công văn số 228-CV/ĐUK, ngày 24/3/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

 Trong 02 ngày 27 và 28/3/2021, Đảng ủy, lãnh đạo Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã tổ chức tham gia hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết đại hội XIII của Đảng cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Uỷ viên UBKT Đảng ủy Sở; các đồng chí là Bí thư, Phó bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành các đảng bộ bộ phận, Chi ủy viên Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở; Bí thư các Chi bộ trực thuộc các Đảng bộ bộ phận; các đồng chí Trưởng, phó các đoàn thể; Trưởng, phó các phòng, đơn vị thuộc Sở và toàn thể đảng viên của Cơ quan Sở.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở chủ trì tại điểm cầu Sở Giao thông vận tải.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo viên là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các văn kiện Đại hội XIII của Đảng hoặc được phân công theo lĩnh vực, quán triệt các chuyên đề: “Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; “Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành T.Ư khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; “Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 -2025”; “Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam”; “Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia”.

Nguồn: VP Đảng ủy Sở GTVT

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm : Trưởng Ban biên tập

Địa chỉ: 42 Đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa

Điện thoại: (02373)852.360; Fax: (02373)855.129; Email: sgtvt@thanhhoa.gov.vn