Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa
Công nghệ là nền tảng nâng cao chất lượng đăng kiểm

Những năm qua, Cục Đăng kiểm Việt Nam xác định ứng dụng công nghệ vào công tác đăng kiểm là nhiệm vụ then chốt. Trên cơ sở đó, Cục chủ động ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý hệ thống, nâng cao hiệu quả giám sát chất lượng an toàn kỹ thuật và phòng ngừa ô nhiễm môi trường phương tiện.

Lấy công nghệ làm điểm tựa

Xác định kết nối công nghệ thông tin là điểm tựa để nâng cao chất lượng đăng kiểm, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động đăng kiểm, từ đó tăng cường trang bị cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin, tin học hóa các quy trình, công đoạn thủ tục đăng kiểm, giảm thao tác, công việc bằng tay, bằng mắt; xây dựng phần mềm và hệ cơ sở dữ liệu cho toàn bộ công tác đăng kiểm, ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính áp dụng trong các lĩnh vực hoạt động đăng kiểm trên phạm vi toàn quốc; cung cấp thông tin và dịch vụ công cho các chi cục, trung tâm đăng kiểm, người dân và doanh nghiệp.

Thời gian qua, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã hoàn thiện xây dựng Cổng Thông tin điện tử và đang thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho các thủ tục: Dịch vụ công cấp độ 4 cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe mô tô, xe gắn máy nhập khẩu và động cơ nhập khẩu sử dụng để lắp ráp cho xe mô tô, xe gắn máy; cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật xe đạp điện nhập khẩu; cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe chở người bốn bánh có gắn động cơ hoạt động trong phạm vi hạn chế nhập khẩu; cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng nhập khẩu.

Bên cạnh đó, Cục còn đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3: Thẩm định thiết kế tàu biển; đánh giá cơ sở dịch vụ kỹ thuật tàu biển; thẩm định thiết kế xe cơ giới sản xuất, lắp ráp từ linh kiện rời và ô tô khách các loại; thẩm định thiết kế phương tiện giao thông đường sắt. Trong cung cấp dịch vụ công, Cục Đăng kiểm Việt Nam luôn là đơn vị đầu tiên của ngành GTVT thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, tham gia cơ chế Cổng Thông tin điện tử một cửa Quốc gia; cấp giấy chứng nhận chất lượng xe cơ giới qua mạng, liên thông với cơ quan hải quan, phát hành hóa đơn điện tử. Năm 2017, Cục Đăng kiểm Việt Nam là cơ quan có tỷ lệ số lượng hồ sơ thực hiện theo phương thức trực tuyến đạt gần 99,5% (27.882 hồ sơ trực tuyến/28.022 tổng số hồ sơ), dẫn đầu các đơn vị trong ngành GTVT. Đến nay, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã cung cấp hầu hết các dịch vụ công cơ bản trực tuyến mức độ 3 hoặc 4 và doanh nghiệp có thể trao đổi thông tin, gửi, nhận hồ sơ, nhận kết quả dịch vụ qua mạng.

Cục đã trang bị đầy đủ các phần mềm phục vụ cho công tác thẩm định thiết kế đóng mới, hoán cải tàu biển và công trình dầu khí biển. Các phần mềm này đã trở thành công cụ đắc lực cho việc thẩm định thiết kế, đánh giá tình trạng kỹ thuật, hỗ trợ giải quyết các tai nạn, sự cố hàng hải…, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng công tác đăng kiểm tàu biển; đổi mới toàn diện hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu và kiểm tra tàu biển, công trình dầu khí biển qua mạng máy tính. Việc kiểm định xe cơ giới tại các đơn vị đăng kiểm được thực hiện đồng bộ trên chương trình quản lý kiểm định xe cơ giới.

Tiếp tục phát triển và nâng cấp hệ thống giám sát trực tuyến qua hệ thống camera lắp đặt tại các đơn vị đăng kiểm và hệ thống máy chủ tại Cục Đăng kiểm Việt Nam cùng các cơ quan quản lý (Bộ GTVT và sở GTVT…) theo hướng bổ sung thêm camera giám sát tại một số vị trí kiểm tra trong dây chuyền kiểm định; phối hợp với hãng thiết bị kiểm định MAHA nâng cấp tính bảo mật cho phần mềm kiểm định nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm định xe cơ giới; mở rộng thêm các hãng sản xuất thiết bị kiểm định nước ngoài tham gia cung cấp các thiết bị kiểm định tiên tiến cho các đơn vị đăng kiểm, nhằm nâng cao chất lượng kiểm định đồng thời tránh việc độc quyền về việc cung cấp thiết bị kiểm định trong toàn hệ thống đăng kiểm xe cơ giới; áp dụng các khuyến nghị CITA về công tác kiểm định xe cơ giới để thay đổi quy trình, nội dung kiểm định phù hợp chuẩn chung của các tổ chức đăng kiểm quốc tế; đề xuất nghiên cứu khả năng áp dụng phần mềm quản lý kiểm định mới cho hệ thống.

Thêm vào đó, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã và đang đầu tư nâng cấp máy móc, trang thiết bị để phục vụ thử nghiệm an toàn, thử nghiệm khí thải theo tiêu chuẩn EURO 5 và thử nghiệm khí thải các loại xe, động cơ đặc biệt và nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ nhằm nâng cao chất lượng kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới. Đồng thời, Cục đầu tư nâng cấp Phòng Thử nghiệm khí thải ô tô hạng nhẹ và đưa vào sử dụng từ tháng 11/2017 để thử nghiệm khí thải đối với dòng xe hybrid điện nhằm đáp ứng tăng cường tiềm lực khoa học, công nghệ ngành GTVT, phục vụ công tác quản lý nhà nước và nhu cầu thử nghiệm của doanh nghiệp trong thời gian tới theo lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải.

Làm chủ công nghệ 4.0

Thời gian tới, Cục Đăng kiểm Việt Nam tiếp tục tăng cường năng lực công nghệ thông tin và cơ sở vật chất để tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 theo hướng ưu tiên triển khai theo hình thức thuê dịch vụ công nghệ thông tin; triển khai xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung cho tất cả các phương tiện làm nền tảng để triển khai công nghệ 4.0; triển khai hiệu quả chương trình cải cách thủ tục hành chính gắn với xây dựng Chính phủ điện tử và triển khai mạnh mẽ dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4 cho các thủ tục đăng kiểm; từng bước xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại, chuẩn hóa, đồng bộ, liên thông, đảm bảo khả năng tiếp cận và sử dụng mọi đối tượng, kết nối băng thông rộng trên phạm vi toàn quốc; sử dụng hiệu quả mạng riêng ảo kết nối các chi cục, trung tâm đăng kiểm.

Bên cạnh đó, Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ xây dựng, bổ sung, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo hướng cập nhật những công nghệ mới và có lộ trình áp dụng, tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 phù hợp với điều kiện Việt Nam; tăng cường trang bị dây truyền máy móc, thiết bị đăng kiểm hiện đại, có khả năng kết nối mạng máy tính và mức độ tự động hóa cao; hoàn thiện quy trình đăng kiểm, hướng dẫn kỹ thuật, nghiệp vụ phù hợp và tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao kiến thức, năng lực đăng kiểm viên và cán bộ quản lý theo hướng tiếp cận và làm chủ công nghệ, đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, hiện đại hóa công tác đăng kiểm thời gian tới

Nguồn: tapchigiaothong.vn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm : Trưởng Ban biên tập

Địa chỉ: 42 Đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa

Điện thoại: (02373)852.360; Fax: (02373)855.129; Email: sgtvt@thanhhoa.gov.vn