Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa
Thông tư quy định về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lương tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện kiểm toán năng lượng

Nội dung

Thông tư: 09/TT-BCT 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm : Trưởng Ban biên tập

Địa chỉ: 42 Đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa

Điện thoại: (02373)852.360; Fax: (02373)855.129; Email: sgtvt@thanhhoa.gov.vn