Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa
Thông báo doanh nghiệp khai thác tuyến vận tải hành khách, giảm tần suất khai thác tuyến cố định

Thông báo giảm tần suất khai thác tuyến cố định : 1085/SGTVT-QLVT

Thông báo tiếp nhận hồ sơ khai thác tuyến: 1087/TB-SGTVT; 1088/TB-SGTVT

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm : Trưởng Ban biên tập

Địa chỉ: 42 Đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa

Điện thoại: (02373)852.360; Fax: (02373)855.129; Email: sgtvt@thanhhoa.gov.vn