Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa
Tích cực sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 được đưa vào sử dụng nhằm tạo ra một phương thức giao dịch hiện đại, minh bạch giữa cơ quan Nhà nước với các tổ chức, cá nhân. Tại Thanh Hóa, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 mới chỉ được triển khai ở các Sở có phần mềm chuyên ngành do Bộ trang bị, nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh.

Phần mềm “Hệ thống cấp mã số cho các đơn vị có quan hệ với ngân sách”,
nhân viên tài chính chỉ cần vài thao tác trên máy tính kết nối mạng là có thể thực hiện công việc.
 
Sở Tài chính Thanh Hóa là đơn vị đầu tiên trên địa bàn tỉnh thực hiện triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên 2 lĩnh vực: cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách và các dự án đầu tư. Đây là trục liên thông văn bản 2 chiều giữa Sở với phòng tài chính của 27 huyện, thị, thành phố trong tỉnh từ việc tiếp nhận, thụ lý, xử lý, phê duyệt và trả kết quả hồ sơ trực tuyến có chữ ký số; được lưu trên hệ thống  theo  hình thức đã ký và đã nhận. Trong 6 tháng năm 2019, Sở đã trả kết quả cho gần 600 hồ sơ, đạt 80% tỷ lệ hồ sơ thực hiện qua mạng của Sở.
 
Từ năm 2017, Sở Giao thông vận tải bắt đầu tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong cấp giấy phép kinh doanh vận tải; cấp, đổi lại biển hiệu, phù hiệu xe ô tô cho các cá nhân, đơn vị kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Từ đầu năm đến nay, Phòng quản lý vận tải đã giải quyết được hơn 100 hồ sơ trực tuyến, phần lớn là cho các đơn vị vận tải qui mô lớn có ứng dụng công nghệ thông tin.
 
Mục tiêu của tỉnh là đến năm 2020, hoàn thành 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 30% mức độ 4. Để đạt được kế hoạch, bên cạnh việc phải có cổng dịch vụ công trực tuyến chung liên thông giữa các sở, ban, ngành và các địa phương, cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, thu hút ngày càng nhiều tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến, từng bước tiến tới sử dụng internet là kênh cung cấp dịch vụ chính đối với công dân./.
Nguồn: truyenhinhthanhoa.vn
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm : Trưởng Ban biên tập

Địa chỉ: 42 Đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa

Điện thoại: (02373)852.360; Fax: (02373)855.129; Email: sgtvt@thanhhoa.gov.vn