Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa
Chấp thuận giảm tần suất khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng ô tô

Ngày 23/7/2019, Sở GTVT ban hành các công văn số 2724/SGTVT-QLVT; 2725/SGTVT-QLVT về việc chấp thuận giảm tần suất khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng ô tô của công ty TNHH Lan Vũ, Công ty TNHH Vĩnh Quang

Công văn số:  2724/SGTVT-QLVT; 2725/SGTVT-QLVT

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm : Trưởng Ban biên tập

Địa chỉ: 42 Đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa

Điện thoại: (02373)852.360; Fax: (02373)855.129; Email: sgtvt@thanhhoa.gov.vn