Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa
Bộ Giao thông - Vận tải làm việc với UBND tỉnh về quy hoạch, khai thác cảng biển và công tác quản lý chuyên ngành hàng hải

Sáng ngày 25–7-2019, đoàn công tác của Bộ Giao thông – Vận tải (GTVT) do đồng chí Nguyễn Văn Công, Thứ trưởng Bộ GTVT, làm trưởng đoàn, cùng đại diện lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị có liên quan của Bộ, làm việc với UBND tỉnh về tình hình quy hoạch, khai thác cảng biển và công tác quản lý chuyên ngành hàng hải trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, tiếp và làm việc với đoàn. Dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan của tỉnh; UBND TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn; các huyện Hoằng Hóa, Quảng Xương, Tĩnh Gia; Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa và Văn phòng UBND tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Cục Hàng hải Việt Nam báo cáo công tác quản lý chuyên ngành hàng hải trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa... Để phát triển bền vững hệ thống cảng biển trên địa bàn tỉnh, Cục Hàng hải Việt Nam đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa quan tâm hỗ trợ Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa về vị trí đầu tư xây dựng cầu cảng chuyên dụng cho tàu công vụ. Đồng thời, chủ trì có ý kiến với Công ty Xi măng Nghi Sơn để thống nhất việc sử dụng chung luồng cho các bến cảng khu vực Bắc Nghi Sơn. Đề nghị Bộ GTVT có chủ trương thiết lập luồng chuyên dùng sử dụng chung cho các bến chuyên dùng trong Khu Kinh tế Nghi Sơn, tiếp nhận tàu có tải trọng từ 30.000 DWT đến 50.000 DWT. Đồng thời, chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định về biểu khung giá các dịch vụ: Hoa tiêu, sử dụng cầu, bến, phao neo, bốc dỡ container và lai dắt tại cảng biển. UBND tỉnh Thanh Hóa sớm có ý kiến đối với việc triển khai dự án nạo vét, nâng cấp tuyến luồng Cảng Lễ Môn. Kiến nghị cấp có thẩm quyền chỉ đạo việc sửa đổi, bổ sung việc xử phạt vi phạm đối với doanh nghiệp, đại lý liên quan đến hoạt động dịch vụ lai dắt tại cảng biển phù hợp.

Đại diện lãnh đạo Cục Hàng hải Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Theo báo cáo của Sở GTVT Thanh Hóa, hệ thống cảng biển trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa thuộc nhóm cảng biển Bắc Trung bộ (nhóm 2); bao gồm các cảng: Nghi Sơn, Lễ Môn, Quảng Châu, Quảng Nham. Theo quy hoạch được Bộ GTVT phê duyệt tại Quyết định số 2368/QĐ-BGTVT ngày 29–7-2016, giai đoạn 2020 – 2030, bao gồm, Cảng Nghi Sơn là cảng tổng hợp quốc gia, đầu mối khu vực loại I, tiếp nhận tàu đến 50.000DWT (riêng khu bến đảo Hòn Mê tiếp nhận tàu đến 400.000 DWT); lượng hàng thông qua cảng dự kiến vào năm 2020 khoảng 32,7 - 38,7 triệu tấn/năm; năm 2030 khoảng 56,4 - 65,6 triệu tấn/năm. Các cảng Lễ Môn, TP Thanh Hóa; Quảng Châu, TP Sầm Sơn; Quảng Nham, huyện Quảng Xương, là các bến cảng tổng hợp địa phương loại II, tiếp nhận tàu tải trọng đến 1.000 DWT; lượng hàng hóa thông qua cảng dự kiến năm 2020 khoảng 0,75 triệu tấn/năm, năm 2030 khoảng 1,5 triệu tấn/năm.

Trong những năm qua, được sự quan tâm, hỗ trợ của Chính phủ, Bộ GTVT và các bộ, ngành Trung ương, hệ thống cảng biển trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa từng bước được đầu tư xây dựng, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, hiện nay chưa có cảng container chuyên dùng để thu hút hàng container trong tỉnh cũng như các tỉnh trong vùng như Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh... Ở Cảng Nghi Sơn mới chỉ có 1 hãng tàu container mở tuyến đi Hong Kong, Trung Quốc với tần suất 1 chuyến/tuần theo cơ chế chính sách hỗ trợ của tỉnh. Hệ thống giao thông kết nối đưa hàng khỏi cảng biển phụ thuộc nhiều vào đường bộ, chưa tận dụng hết lợi thế của các phương thức vận tải khác...

Để phát triển bền vững hệ thống cảng biển trên địa bàn, tỉnh Thanh Hóa đề nghị Bộ GTVT thành lập Công ty Hoa tiêu hàng hải Thanh Hóa, nạo vét luồng tàu ra vào Cảng Nghi Sơn, gia hạn công năng tiếp nhận tàu container tại Bến cảng tổng hợp Quốc tế Nghi Sơn, bổ sung Cảng Nghi Sơn vào quy hoạch hệ thống cảng biển cửa ngõ quốc tế, nạo vét và bảo đảm giao thông trên tuyến luồng Lễ Môn. Để đáp ứng nhu cầu xuất, nhập hàng hóa qua cảng ở một số cầu cảng của các bến cảng Nghi Sơn, Lễ Môn; một số đơn vị đã đề xuất bổ sung công năng cho các bến cảng để phù hợp với lượng hàng, như: Bổ sung công năng tiếp nhận tàu container tại Cảng Nghi Sơn, tàu chở dầu tại Cảng Lễ Môn; đề nghị, Bộ GTVT tạo điều kiện quan tâm, xem xét chấp thuận bổ sung công năng cho các cảng trên.

Đại diện lãnh đạo Sở GTVT tỉnh Thanh Hóa báo cáo tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng nêu rõ, kinh tế của tỉnh Thanh Hóa những năm gần đây tăng trưởng nhanh, dẫn đến nhu cầu vận tải hàng hóa cao, nhất là vận tải biển. Để đáp ứng nhu cầu vận tải biển, UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị Bộ GTVT quan tâm đưa các cảng chuẩn bị đầu tư, Cảng Lạch Sung (Nga Sơn) vào quy hoạch hệ thống cảng biển Việt Nam. Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh, nghiên cứu, đề xuất khu để chứa đất cát phục vụ cho nạo vét luồng Cảng Nghi Sơn. UBND tỉnh Thanh Hóa đồng tình việc sử dụng chung luồng cho các bến cảng khu vực Bắc Nghi Sơn, hiện đang giao cho Công ty Xi măng Nghi Sơn quản lý. Đồng thời, đề nghị Bộ GTVT cho phép Công ty CMA – CGM Việt Nam vận chuyển vỏ container từ Cảng Hải Phòng vào Cảng Nghi Sơn.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công chúc mừng thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa trong những năm gần đây, nhất là 6 tháng đầu năm 2019. Thứ trưởng Bộ GTVT ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của tỉnh Thanh Hóa về quy hoạch, khai thác cảng biển và công tác quản lý chuyên ngành hàng hải trên địa bàn. Đồng thời, giao cho Cục Hàng hải Việt Nam, các vụ, cục, đơn vị có liên quan của Bộ, phối hợp với Sở GTVT tỉnh Thanh Hóa, tham mưu cho UBND tỉnh, Bộ GTVT, quy hoạch, xây dựng các bến cảng, cũng như quản lý chuyên ngành hàng hải trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, bảo đảm an toàn hàng hải, các doanh nghiệp khai thác cảng biển, hàng hải cạnh tranh lành mạnh. Bộ GTVT đồng ý nghiên cứu nguồn vốn để nạo vét luồng tại Cảng Nghi Sơn nhằm bảo đảm nâng cao năng lực vận tải biển. Bộ đồng ý và giao cho Cục Hàng hải Việt Nam, nghiên cứu việc sử dụng chung luồng cho các bến cảng khu vực Bắc Nghi Sơn, hiện đang giao cho Công ty Xi măng Nghi Sơn quản lý, nhưng phải bảo đảm lợi ích của các doanh nghiệp dùng chung. Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa nghiên cứu để định hướng xây dựng cảng khí hóa lỏng Miền Bắc tại Khu Kinh tế Nghi Sơn.

Nguồn: Báo Thanh Hóa điện tử 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm : Trưởng Ban biên tập

Địa chỉ: 42 Đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa

Điện thoại: (02373)852.360; Fax: (02373)855.129; Email: sgtvt@thanhhoa.gov.vn