Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa
Thông tin Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tháng 7 năm 2019

1. Kết quả kiểm định xe cơ giới.

  Từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 đến ngày 31 tháng 7  năm 2019, Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Thanh Hóa đã kiểm định được 3898 lượt phương tiện,   trong đó:

     - Tổng số lượt phương tiện đạt chuẩn: 3643

     - Tổng số lượt phương tiện không đạt tiêu chuẩn: 255

    Số lượng phương tiện không đạt ở lần kiểm định thứ nhất trong tháng 7 là 254 lượt, chiếm 6,96 %.

    Tỷ lệ không đạt theo từng nhóm hạng mục kiểm tra là:

     - Hệ thống phanh                                56,69%

     - Hệ thống lái                                      35,43 %

     - Hệ thống truyền lực                          18,5%

     - Hệ thống treo                                    35,43 %

     - Hệ thống điện, đèn                            55,12 %

     - Khí xả                                                26,77 %

     - Nhận dạng                                          7,48 %

     - Khung ghế, thân vỏ                            44,49 %

     - Động cơ và hệ thống liên quan            4,72%

     - Bánh lốp                                             21,26 %

     - Các cụm, hệ thống khác                     7,48 %

2.  Kết quả thu phí sử dụng đường bộ. 

     Từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 đến ngày 31 tháng 7 năm 2019 đã thu được 8.719.839.000 đồng của 3610 phương tiện tham gia nộp phí sử dụng đường bộ.

3. Kết quả nghiệm thu và cấp giấy chứng nhận xe cơ giới cải tạo.

     Tháng 7 năm 2019, đơn vị nghiệm thu và cấp giấy chứng nhận xe cơ giới cải tạo cho 20  phương tiện.

4. Kết quả kiểm định xe chở người 4 bánh có gắn động cơ. 

    Tháng 7 năm 2019, Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Thanh Hóa không kiểm định xe chở người 4 bánh có gắn động cơ.

5. Kết quả kiểm tra và cấp giấy chứng nhận cho thiết bị đã được trang bị, lắp đặt trên xe cơ giới.

     Tháng 7 năm 2019, Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Thanh Hóa không kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật cho cần cẩu, xi téc, bình nhiên liệu CNG, LPG được trang bị, lắp đặt trên xe cơ giới. 

 Nguồn: Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Thanh Hóa

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm : Trưởng Ban biên tập

Địa chỉ: 42 Đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa

Điện thoại: (02373)852.360; Fax: (02373)855.129; Email: sgtvt@thanhhoa.gov.vn