Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa
Thông báo thi tuyển công chức hành chính tỉnh Thanh Hóa năm 2019

Ngày 19/8/2019, Sở Nội vụ ban hành Thông báo số 421/TB-SNV về việc thi tuyển công chức hành chính tỉnh Thanh Hóa năm 2019. Thông tin chi tiết thông báo như sau:

Nội dung thông báo

Chỉ tiêu, vị trí việc làm, ngành và chuyên ngành tuyển dụng công chức 

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển 

Nguồn: Sở Nội Vụ 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm : Trưởng Ban biên tập

Địa chỉ: 42 Đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa

Điện thoại: (02373)852.360; Fax: (02373)855.129; Email: sgtvt@thanhhoa.gov.vn