Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa
Quyết định phê duyệt điều chỉnh biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải đường bộ liên tỉnh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa từ tháng 9 năm 2019

Ngày 24/9/2019, Sở GTVT ban hành Quyết định số 992/QĐ-SGTVT về việc phê duyệt điều chỉnh biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải đường bộ liên tỉnh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa từ tháng 9 năm 2019.

Quyết định: 992/QĐ-SGTVT

Biểu đồ chạy xe: Biểu đồ liên tỉnh 2020

                         

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm : Trưởng Ban biên tập

Địa chỉ: 42 Đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa

Điện thoại: (02373)852.360; Fax: (02373)855.129; Email: sgtvt@thanhhoa.gov.vn