Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa
Thông báo về việc điều chỉnh phương án hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa từ ngày 29/4/2020

Ngày 29/4/2020, Sở GTVT ban hành Thông báo số 1646/TB-SGTVT về việc điều chỉnh phương án hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa từ ngày 29/4/2020

Thông báo: 1646/TB-SGTVT

Mẫu tờ khai: Người Việt; Người Anh; Người Trung Quốc; Người Hàn Quốc 

Nguồn: Phòng Quản lý vận tải 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm : Trưởng Ban biên tập

Địa chỉ: 42 Đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa

Điện thoại: (02373)852.360; Fax: (02373)855.129; Email: sgtvt@thanhhoa.gov.vn