Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Danh sách thủ tục hành chính
STTSố seriTên thủ tục hành chínhLĩnh vựcCấp thực hiệnLiên kết
1 1.006544 Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng Đường bộ Cấp tỉnh Tải về
2 2.000769.000.00.00.H56 Đổi, cấp lại Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng Đường bộ Cấp tỉnh Tải về
3 1.001970.000.00.00.H56 Cấp Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng Đường bộ Cấp tỉnh Tải về
4 2.001217.000.00.00.H56 Thủ tục đóng, không cho phép hoạt động tại vùng nước khác không thuộc vùng nước trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển hoặc khu vực hàng hải, được đánh dấu, xác định vị trí bằng phao hoặc cờ hiệu có màu sắc dễ quan sát Đường thủy nội địa Cấp tỉnh Tải về
5 2.001218.000.00.00.H56 Công bố mở, cho phép hoạt động tại vùng nước khác không thuộc vùng nước trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển hoặc khu vực hàng hải, được đánh dấu, xác định vị trí bằng phao hoặc cờ hiệu có màu sắc dễ quan sát Đường thủy nội địa Cấp tỉnh Tải về
6 2.001219.000.00.00.H56 Chấp thuận hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước tại vùng nước trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển hoặc khu vực hàng hải Đường thủy nội địa Cấp tỉnh Tải về
7 1.001919.000.00.00.H56 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng Đường bộ Cấp tỉnh Tải về
8 1.001001.000.00.00.H56 Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo. Đăng kiểm Cấp tỉnh Tải về
9 1.005040.000.00.00.H56 Xác nhận trình báo đường thủy nội địa hoặc trình báo đường thủy nội địa bổ sung Đường thủy nội địa Cấp tỉnh Tải về
10 2.001998.000.00.00.H56 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ Điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa Đường thủy nội địa Cấp tỉnh Tải về
11 2.002001.000.00.00.H56 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ Điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa Đường thủy nội địa Cấp tỉnh Tải về
12 1.001608.000.00.00.H56 Chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông đối với các công trình thi công liên quan đến đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương. Đường thủy nội địa Cấp tỉnh Tải về
13 1.001582.000.00.00.H56 Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa trong trường hợp tổ chức hoạt động thể thao, lễ hội, diễn tập trên đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối đường thủy nội địa địa phương Đường thủy nội địa Cấp tỉnh Tải về
14 1.001551.000.00.00.H56 Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa trong trường hợp thi công công trình trên đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối đường thủy nội địa địa phương Đường thủy nội địa Cấp tỉnh Tải về
15 1.001542.000.00.00.H56 Cho ý kiến trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng công trình trên tuyến đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương. Đường thủy nội địa Cấp tỉnh Tải về
16 1.001531.000.00.00.H56 Cho ý kiến trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng công trình bảo đảm an ninh, quốc phòng trên đường thủy nội địa địa phương Đường thủy nội địa Cấp tỉnh Tải về
17 1.001529.000.00.00.H56 Công bố mở luồng, tuyến đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương. Đường thủy nội địa Cấp tỉnh Tải về
18 1.001429.000.00.00.H56 Thông báo thường xuyên, đột xuất luồng đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương Đường thủy nội địa Cấp tỉnh Tải về
19 1.001426.000.00.00.H56 Thông báo lần đầu, định kỳ luồng đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương. Đường thủy nội địa Cấp tỉnh Tải về
20 1.001406.000.00.00.H56 Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa trong trường hợp bảo đảm an ninh quốc phòng trên đường thủy nội địa địa phương. Đường thủy nội địa Cấp tỉnh Tải về
12345...
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm : Trưởng Ban biên tập

Địa chỉ: 42 Đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa

Điện thoại: (02373)852.360; Fax: (02373)855.129; Email: sgtvt@thanhhoa.gov.vn