Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa
Trang chủ   /  
63/2016/NĐ-CP
Ngày 16 tháng 8 năm 2016, Sở GTVT Thanh Hóa ban hành văn bản số 3406/SGTVT-QLPT&NL về việc triển khai Nghị định số 63/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ qui định về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

Tải biểu mẫu: tại đây

Các văn bản liên quan