Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa

Vận Tải


Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách ngày 19/09/2017

Ngày 19/09/2017, Sở GTVT ban hành các thông báo 3180/TB-SGTVT; 3182/TB-SGTVT về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng ô tô.

Thông báo Công ty TNHH TM & Vận tải Văn Phúc đăng ký thành công tuyến vận tải hành khách, tuyến Thanh Hóa - Hưng Yên

Ngày 18/09/2017, Sở GTVT ban hành thông báo số 3173/SGTVT-QLVT về việc Công ty TNHH TM & Vận tải Văn Phúc đăng ký thành công tuyến vận tải hành khách, tuyến Thanh Hóa - Hưng Yên.Thông báo Công ty TNHH Tùng Lâm đăng ký thành công tuyến vận tải hành khách

Ngày 06/09/2017, Sở GTVT ban hành thông báo số 3041/SGTVT-QLVT về việc Công ty TNHH Tùng Lâm đăng ký thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng ô tô.

Thông báo điều chuyển bến xe phía Bắc TP Thanh Hóa

Ngày 05/09/2017, Sở GTVT ban hành thông báo số 3020/TB-SGTVT về việc điều chuyển bến xe phía Bắc và phân luồng tổ chức giao thông cho xe khách tuyến cố định tại bến xe phía Bắc mới - TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh HóaThông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách

Ngày 29/08/2017, Sở GTVT ban hành các thông báo số 2944/TB-SGTVT; 2945/TB-SGTVT;2946/TB-SGTVT; 2954/TB-SGTVT về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng ô tô.