Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa

Tuyên truyền phổ biến

Công bố TTHC được chuẩn hóa, mới ban hành và bị bãi bỏ của Sở GTVT Thanh Hóa

Ngày 07/09/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3356/QĐ-UBND về việc công bố thủ thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đường Bộ và Đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GTVT Thanh Hóa.

Công bố TTHC mới ban hành, sửa đổi của Sở GTVT Thanh Hóa

Ngày 28/08/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3216/QĐ-UBND về việc công bố thủ thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GTVT Thanh Hóa.

Công đoàn ngành GTVT Thanh Hóa Đại hội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2017 – 2022

Ngày 16 -17 tháng 8 năm 2017, tại Thư viện tỉnh Thanh Hóa, Công đoàn ngành Giao thông vận tải Thanh Hóa tổ chức Đại hội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2017 – 2022.


Quyết định công bố TTHC được chuẩn hóa nội dung của Sở GTVT Thanh Hóa

Ngày 28/07/2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2719/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa nội dung lĩnh vực Đường bộ và Đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thanh Hóa.

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ lĩnh vực Đường bộ

Ngày 13/7/2017, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 2488/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; bị bãi bỏ lĩnh vực Đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GTVT Thanh Hóa.


Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Xây dựng và Bộ Kế hoạch đầu tư liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng trong ngành Giao thông vận tải

Ngày 25/3, Bộ GTVT đã có Công văn số 8513/BGTVT-CQLXD gửi các Tổng Cục, Cục quản lý chuyên ngành, các Sở GTVT, các Ban QLDA, các Tổng công ty thuộc Bộ và các Trường, Viện thuộc Bộ về việc phổ biến các văn bản QPPL

Quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe

Ngày 21/5/2015, Bộ Y Tế-GTVT đã ban hành thông tư liên tịch số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT về việc Quy định về Tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe, việc khám sức khỏe định kỳ đối với lái xe ô tô và quy định về cơ sở y tế khám sức khỏe cho người lái xe