Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa

Tuyên truyền phổ biến

Công tác quản lý lòng đường, lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn đường bộ

Ngày 21/11/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4455/2017/QĐ-UBND quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước trong công tác quản lý lòng đường, lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Thông báo thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công tỉnh

Sở GTVT thông báo thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công tỉnh

“Chung tay chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái”

Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017 với chủ đề “Chung tay chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái” được phát động trên cả nước từ ngày 15/11/2017 đến ngày 15/12/2017.

Thủ tục hành chính Sở GTVT thực hiện tại Trung tâm hành chính công tỉnh Thanh Hóa

Ngày 03/10/2017, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 3753/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm hành chính công tỉnh Thanh Hóa.

Công bố TTHC được chuẩn hóa, mới ban hành và bị bãi bỏ của Sở GTVT Thanh Hóa

Ngày 07/09/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3356/QĐ-UBND về việc công bố thủ thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đường Bộ và Đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GTVT Thanh Hóa.

Công bố TTHC mới ban hành, sửa đổi của Sở GTVT Thanh Hóa

Ngày 28/08/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3216/QĐ-UBND về việc công bố thủ thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GTVT Thanh Hóa.

Công đoàn ngành GTVT Thanh Hóa Đại hội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2017 – 2022

Ngày 16 -17 tháng 8 năm 2017, tại Thư viện tỉnh Thanh Hóa, Công đoàn ngành Giao thông vận tải Thanh Hóa tổ chức Đại hội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2017 – 2022.


Quyết định công bố TTHC được chuẩn hóa nội dung của Sở GTVT Thanh Hóa

Ngày 28/07/2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2719/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa nội dung lĩnh vực Đường bộ và Đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thanh Hóa.

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ lĩnh vực Đường bộ

Ngày 13/7/2017, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 2488/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; bị bãi bỏ lĩnh vực Đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GTVT Thanh Hóa.