Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa

Phương tiện người lái
Bộ GTVT hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn khí thải mức 4 đối với xe ô tô

Ngày 24/7, Bộ GTVT đã có công văn gửi Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA); các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu xe ô tô về hướng dẫn một số nội dung về áp dụng tiêu chuẩn khí thải mức 4 quy định tại Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg ngày 01/9/2011 và Công văn số 436/TTg-CN ngày 28/3/2017.
Quyết định thu hồi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

Ngày 04/10/2016, Sở GTVT ban hành các quyết định số 1148/QĐ-SGTVT; 1149/QĐ-SGTVT; 1150/QĐ-SGTVT về việc thu hồi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ đối với các trường hợp sử dụng giấy phép lái xe cơ giới đường bộ giả.