Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa

Thông tin kết cấu hạ tầng GT


Thanh Hóa: Tiếp tục theo dõi vết nứt lớn trên Quốc lộ 217, đoạn qua huyện Quan Sơn

Theo thông tin từ UBND huyện Quan Sơn, thời gian gần đây tại Km67 trên Quốc lộ 217, đoạn giáp ranh giữa xã Sơn Điện và Mường Mìn (Quan Sơn) xuất hiện vết nứt dài.


Mẫu biểu hướng dẫn kiểm kê tài sản hạ tầng đường bộ

Mẫu biểu hướng dẫn kiểm kê tài sản hạ tầng đường bộ