Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa

Thông tin kết cấu hạ tầng GT


Cung cấp thông tin, số liệu kết quả thực hiện phát triển giao thông nông thôn

Ngày 03/10/2017, Sở GTVT ban hành công văn số 3369/SGTVT-QLGTNT về việc cung cấp thông tin, số liệu báo cáo kết quả thực hiện chiến lược phát triển giao thông nông thôn.


Thanh Hóa: Tiếp tục theo dõi vết nứt lớn trên Quốc lộ 217, đoạn qua huyện Quan Sơn

Theo thông tin từ UBND huyện Quan Sơn, thời gian gần đây tại Km67 trên Quốc lộ 217, đoạn giáp ranh giữa xã Sơn Điện và Mường Mìn (Quan Sơn) xuất hiện vết nứt dài.


Mẫu biểu hướng dẫn kiểm kê tài sản hạ tầng đường bộ

Mẫu biểu hướng dẫn kiểm kê tài sản hạ tầng đường bộ