Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa

Quy hoạch - Kế hoạch

Kế hoạch về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Ngày 14/12/2017, Sở GTVT ban hành Kế hoạch số 4314/KH-SGTVT về Triển khai thực hiện Kế hoạch ban hành theo Quyết định số 3211/QĐ-BGTVT ngày 20/11/2017 của Bộ GTVT về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển GTVT tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Ngày 12/07/2017, HĐND tỉnh Thanh Hóa ban hành Nghị quyết số 57/2017/NQ-HĐND điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Ngày 29/08/2017, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 3227/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Nâng cấp, mở rộng tuyến đường tỉnh 516C đoạn từ Định Bình đi Định Tân

UBND tỉnh Thanh hóa vừa có Quyết định số 2592/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường tỉnh 516C đoạn từ Định Bình đi Định Tân, huyện Yên Định

Khởi công dự án đầu tư xây dựng công trình đường giao thông ven biển

Sáng ngày 20/02/2017, UBND tỉnh tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng công trình đường giao thông ven biển nối thị xã Sầm Sơn với Khu Kinh tế Nghi Sơn (giai đoạn 1) – Công trình chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa.