Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa

Quy hoạch - Kế hoạch

Phát triển hệ thống cảng biển và vấn đề giảm chi phí dịch vụ logistics

Kết nối các công trình hạ tầng giao thông và các phương thức vận tải đóng vai trò quan trọng trong việc giảm giá thành dịch vụ Logistics. Thời gian qua, nhiều công trình hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh được đầu tư xây dựng, đưa vào khai thác, sử dụng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, việc kết nối các phương thức vận tải vẫn còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế, dẫn đến chi phí vận tải còn cao.

Thanh Hóa: Xây dựng Đề án bảo trì đường huyện, đường xã

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa chủ trì hội nghị Thường trực UBND tỉnh, nghe và cho ý kiến vào đề án bảo trì đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2020.

Báo cáo quy hoạch chung xây dựng dọc tuyến đường từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi KKT Nghi Sơn đến năm 2035.

Sáng ngày 08/6/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng chủ trì Hội nghị nghe báo cáo quy hoạch chung xây dựng dọc tuyến đường từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế (KKT) Nghi Sơn đến năm 2035. Tham dự Hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn, lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan

Quy hoạch phát triển giao thông – vận tải trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Tỉnh ta có mạng lưới giao thông với đầy đủ các loại hình, phương thức vận tải, gồm: Đường bộ, đường sắt, đường sông, đường hàng không. Với hệ thống giao thông hiện có trên địa bàn, đòi hỏi phải có quy hoạch, thực hiện bổ sung quy hoạch, kế hoạch phát triển giao thông - vận tải (GTVT) đồng bộ, hiện đại và luôn đi trước một bước để định hướng cho các ngành, lĩnh vực khác phát triển.

Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân các dự án bảo trì năm 2018

Tổng Cục trưởng Tổng cục ĐBVN Nguyễn Văn Huyện vừa ký Công điện số 14/CĐ-TCĐBVN về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân các dự án bảo trì năm 2018 gửi các Cục, Ban QLDA trực thuộc Tổng cục; Các Sở GTVT nhận ủy thác quản lý quốc lộ.

Đầu tư xây dựng công trình bến thủy nội địa FLC Sầm Sơn

Ngày 31-5, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2009/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình bến thủy nội địa FLC Sầm Sơn tại phường Quảng Cư, TP Sầm Sơn.

Cách mạng công nghiệp 4.0: Động lực để giao thông vận tải bứt phá

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (cách mạng công nghiệp 4.0) đang ảnh hưởng, tác động sâu sắc đến mỗi quốc gia, mỗi ngành, lĩnh vực, doanh nghiệp và người dân. Vì vậy, ngành GTVT cũng không nằm ngoài ảnh hưởng này. Để biến những cơ hội đưa Ngành phát triển và hội nhập thì không còn cách nào khác, GTVT phải “đi trước đón đầu” trên nền tảng công nghiệp 4.0.

Kế hoạch về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Ngày 14/12/2017, Sở GTVT ban hành Kế hoạch số 4314/KH-SGTVT về Triển khai thực hiện Kế hoạch ban hành theo Quyết định số 3211/QĐ-BGTVT ngày 20/11/2017 của Bộ GTVT về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển GTVT tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Ngày 12/07/2017, HĐND tỉnh Thanh Hóa ban hành Nghị quyết số 57/2017/NQ-HĐND điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Ngày 29/08/2017, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 3227/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Nâng cấp, mở rộng tuyến đường tỉnh 516C đoạn từ Định Bình đi Định Tân

UBND tỉnh Thanh hóa vừa có Quyết định số 2592/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường tỉnh 516C đoạn từ Định Bình đi Định Tân, huyện Yên Định