Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa

Liên hệ

Thông tin liên hệ

  42, Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hóa

  037.3852.360

  037.3855.129

  sgtvt@thanhhoa.gov.vn