Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa
Trang chủ   /   Cơ cấu tổ chức   /   Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức

 Cơ cấu tổ chức của Sở GTVT gồm Lãnh đạo Sở, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc 

      * Lãnh đạo Sở: 

          - Giám đốc Sở: Trần Văn Hải

          - Phó giám đốc: Nguyễn Đức Trung

          - Phó giám đốc: Vương Quốc Tuấn 

          - Phó giám đốc: Nguyễn Văn Khiên

      * Văn phòng Sở:

          - Chánh văn phòng: Phạm Xuân Bài

      *  Thanh tra Sở: 

           - Chánh thanh tra: Trịnh Ngọc Minh

       *  Phòng Kế hoạch - Tài chính: 

           - Phó phòng: Nguyễn Văn Việt 

           - Phó phòng: Lại Thế Khái

       *  Phòng Thẩm định - Khoa học kỹ thuật: 

           - Phó phòng: Trịnh Xuân Nguyên

       * Phòng Quản lý vận tải: 

          - Phó phòng: Phạm Hồng Cường

       * Phòng Quản lý giao thông: 

          - Trưởng phòng: Lý Văn Thích

       * Phòng Quản lý giao thông nông thôn:

          - Trưởng phòng: Đinh Quang Trung

        * Phòng Quản lý ph­ương tiện và ngư­ời lái:

          - Trưởng phòng: Phan Quốc Vinh 

       Các đơn vị trực thuộc: 

       *  Trường trung cấp nghề GTVT:

            - Hiệu trưởng: Phan Thanh Hải

       *  Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới:

            - Giám đốc: Lâm Minh Phúc 

       *   Ban QLDAGT I:

            - Phó giám đốc phụ trách: Lê Bá Hùng

       *   Ban QLDAGT II: 

            - Giám đốc: Nguyễn Anh Tuấn 

        *  Ban QLDAGT III

            - Giám đốc: Phạm Quốc Thành

Các tin liên quan