Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa
Trang chủ   /   Quản lý lòng đường, vỉa hè, hành lang AT   /   Triển khai thực hiện Quyết định số 4455/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh
Triển khai thực hiện Quyết định số 4455/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh

Quyết định số 4455: 4455/2017/QĐ-UBND 

Kế hoạch 161 của Sở GTVT: 161/KH-SGTVT

Quyết định 92 của Sở GTVT: 92/2018/QĐ-SGTVT

Hướng dẫn thực hiện QĐ 4455: 4283/SGTVT-QLGT

Đính chính VB 4283: 4572/SGTVT-QLGT

Đề cương kiểm tra: Tải về 

Nghị định quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ: 11/2010/NĐ-CP

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 11/2010/NĐ-CP : 100/2013/NĐ-CP 

Thông tư 50 của Bộ GTVT hướng dẫn thực hiện Nghị định 11/2010/NĐ-CP: 50/2015/TT-BGTVT

Thông tư 35 của Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 50/2015/TT-BGTVT: 35/2017/TT-BGTVT

Nghị định 46 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt: 46/2016/NĐ-CP 

Quyết định 909 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh: 909/QĐ-UBND

Các tin liên quan