Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
128 người đã bình chọn
514 người đang online

Triển khai thực hiện Thông báo số 36/TB-VPCP ngày 25/01/2017 của Văn phòng chính phủ

Đăng ngày 14 - 03 - 2017
100%

Ngày 10/03/2017, Sở GTVT ban hành văn bản số 762/SGTVT-QLGT về việc triển khai thực hiện Thông báo số 36/TB-VPCP ngày 25/01/2017 của Văn phòng chính phủ.

Xem thông tin chi tiết văn bản số 762/SGTVT-QLGT tại đây 

Thông báo số 36/TB-VPCP ngày 25/01/2017 của Văn phòng chính phủ

<

Tin mới nhất

Tham gia dự thảo quy định trách nhiệm người đứng đầu trong công tác quản lý lòng, lề đường, vỉa...(23/06/2017 4:52 CH)

Triển khai thực hiện Thông báo số 36/TB-VPCP ngày 25/01/2017 của Văn phòng chính phủ (14/03/2017 3:00 CH)

Ban hành Quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng các dự án do Sở GTVT Thanh Hóa làm chủ...(22/09/2016 3:00 CH)

Triển khai Nghị định số 63/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ(22/08/2016 1:50 CH)