Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
128 người đã bình chọn
529 người đang online

Thông tin Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tháng 4 năm 2017

Đăng ngày 05 - 05 - 2017
100%

1. Kết quả kiểm định xe cơ giới.

  Từ ngày 01 tháng 4 năm 2017 đến ngày 30 tháng 4 năm 2017, Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới   

   Thanh Hóa đã kiểm định được 2975 lượt phương tiện, trong đó:

    - Tổng số lượt phương tiện đạt chuẩn: 2577

    - Tổng số lượt phương tiện không đạt tiêu chuẩn: 398

 Số lượng phương tiện không đạt ở lần kiểm định thứ nhất trong tháng 4 là 391 lượt, chiếm 15,15%.

 Tỷ lệ không đạt theo từng nhóm hạng mục kiểm tra là:

    - Hệ thống phanh                                 65,47%

    - Hệ thống lái                                      50,13%

    - Hệ thống treo                                    29,41%

    - Hệ thống điện, đèn                            57,29%

    - Khí xả                                                43,73%

    - Nhận dạng                                          8,7%

    - Hệ thống truyền lực                           20,2%

    - Khung ghế, thân vỏ                            42,2%

    - Động cơ và hệ thống liên quan           3,58%

    - Bánh lốp                                              22,5%

    - Các cụm, hệ thống khác                      10,23%

2. Kết quả thu phí sử dụng đường bộ. 

   Từ ngày 01 tháng 4 năm 2017 đến ngày 30 tháng 4 năm 2017 đã thu được 9.137.486.000 đồng của 2599 phương tiện tham gia nộp phí sử dụng đường bộ.

3. Kết quả nghiệm thu và cấp giấy chứng nhận xe cơ giới cải tạo.

   Từ ngày 01 tháng 4 năm 2017 đến ngày 30 tháng 4 năm 2017, đơn vị nghiệm thu và cấp giấy chứng nhận xe cơ giới cải tạo cho 28 phương tiện.

4. Kết quả kiểm tra và cấp giấy chứng nhận cho thiết bị đã được trang bị, lắp đặt trên xe cơ giới.

    Tháng 4 năm 2017, Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Thanh Hóa thực hiện công tác kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật cho cần cẩu, xi téc, bình nhiên liệu CNG, LPG được trang bị, lắp đặt trên xe cơ giới. Kết quả đã kiểm tra và cấp được 04 Giấy chứng nhận.

<

Tin mới nhất

Thông tin Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tháng 5 năm 2017(11/06/2017 8:39 SA)

Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 6 năm 2017(24/05/2017 10:15 SA)

Thông tin Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tháng 4 năm 2017(05/05/2017 7:37 SA)

Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 5 năm 2017(24/04/2017 3:38 CH)