Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
128 người đã bình chọn
520 người đang online
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
588/QĐ-SGTVT 21/06/2017 Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng Sở GTVT Thanh Hóa
580/QĐ-SGTVT 21/06/2017 Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng khoa học Sở GTVT Thanh Hóa
581/QĐ-SGTVT 21/06/2017 Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở, Sở GTVT Thanh Hóa
497/QĐ-SGTVT 01/06/2017 Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
1696/SGTVT-TĐKHKT 29/05/2017 Triển khai thực hiện thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/03/2017 của Bộ Xây dựng về quy định quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình
471/QĐ-SGTVT 19/05/2017 Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ của Sở GTVT Thanh Hóa
126/QĐ-SGTVT 28/02/2017 Quyết định về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công cơ quan Sở GTVT Thanh Hóa.
235/QĐ-SGTVT 08/03/2016 Quyết định ban hành, sửa đổi bổ sung quy chế làm việc của Sở GTVT Thanh Hóa
3862/SGTVT-TĐ 20/11/2014 Về việc rà soát, điều chỉnh hệ thống báo hiệu đường bộ QC41: 2012/GTVT đối với các dự án xây dựng KCKT giao thông
22/01/2014 Nội quy cơ quan
888/QĐ-SGTVT 07/10/2013 Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng thuộc Sở GTV Thanh Hóa
13/09/2012 Quy định cấp kỹ thuật đường thủy nội địa
399/SGTVT-TĐ 06/04/2012 V/v: Thực hiện các văn bản mới của Bộ GTVT, Bộ KH&CN và của Bộ Xây dựng
918/SGTVT-VP 14/12/2011 Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng thiết bị tin học, phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc trong cơ quan văn phòng Sở GTVT Thanh Hóa
632/QĐ-SGTVT 29/09/2011 Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trang thông tin điện tử Sở GTVT Thanh Hoá
1