Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa
Trang chủ   /  
Cấp mới Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch loại 3
Tên thủ tục  Cấp mới giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3
Loại thủ tục Lĩnh vực Đường Bộ
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện

a) Nộp hồ sơ TTHC:

 - Sau khi xây dựng xong trung tâm sát hạch lái xe, tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Giao thông Vận tải tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Thanh Hóa (Số 28 Đại lộ Lê Lợi, Phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá).

b) Giải quyết TTHC:

- Phòng Quản lý phương tiện và người lái - Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, chủ trì tổ chức kiểm tra thực tế, trả kết quả.

Cách thức thực hiện

Phòng Quản lý phương tiện và người lái - Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa thực hiện:

- Thụ lý hồ sơ;

- Kiểm tra thực tế trung tâm sát hạch lái xe.

Thành phần số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:          

- Giấy phép xây dựng (bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực);

- Bản vẽ bố trí mặt bằng tổng thể, hồ sơ thiết kế kích thước hình sát hạch, loại xe cơ giới dùng để sát hạch.

b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ).            

Thời hạn giải quyết

- 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, tổ chức kiểm tra, trả kết quả.

Đối tượng thực hiện

- Tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

Cơ quan thực hiện Phòng Quản lý phương tiện & người lái
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

- Thông báo về việc bổ sung hồ sơ;

- Văn bản ghi rõ lý do về việc không cấp;

- Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động (theo mẫu);

Lệ phí

Không có

Phí  
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai  
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

- Trung tâm sát hạch lái xe được thành lập theo quy định của pháp luật;

- Trung tâm sát hạch lái xe được xây dựng phù hợp với quy hoạch của tỉnh Thanh Hóa

Cơ sở pháp lý

- Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008;

- Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe;

- Quyết định số 966/QĐ-BGTVT ngày 31/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt quy hoạch cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ và trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

- Thông tư số 79/2015/TT-BGTVT ngày 10/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ;

 

Các thủ tục liên quan