Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa

Văn bản pháp quy

TTSố/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuThể loạiTải về
1 3354/2017/QĐ/UBND 9/7/2017 Ngày 07/09/2017, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành quyết định số 3354/2017/QĐ/UBND về việc ban hành quy định giá dịch vụ sử dụng bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Quyết định
2 3353/2017/QĐ/UBND 9/7/2017 Ngày 07/09/2017, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 3353/2017/QĐ/UBND về việc ban hành quy định giá dịch vụ sử dụng đò, phà trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Quyết định
3 20/2017/TT-BGTVT 6/21/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2015/TT-BGTVT ngày 24 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về bảo vệ môi trường trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông Thông tư
4 Thông tư 16/2017/TT-BGTVT 5/22/2017 Hướng dẫn tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam Thông tư
5 1093/QĐ-SGTVT 9/21/2016 Ngày 21 tháng 9 năm 2016, Sở GTVT ban hành quyết định số 1093/QĐ-SGTVT về việc ban hành Quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng các dự án do Sở GTVT Thanh Hóa làm chủ đầu tư. Quyết định
6 1093/QĐ-SGTVT 9/21/2016 Ngày 21 tháng 9 năm 2016, Sở GTVT ban hành quyết định số 1093/QĐ-SGTVT về việc ban hành Quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng các dự án do Sở GTVT Thanh Hóa làm chủ đầu tư. Quyết định
7 63/2016/NĐ-CP 7/1/2016 Ngày 16 tháng 8 năm 2016, Sở GTVT Thanh Hóa ban hành văn bản số 3406/SGTVT-QLPT&NL về việc triển khai Nghị định số 63/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ qui định về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới. Nghị quyết
8 3110/QD-BGTVT 8/28/2015 1. Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải tại Phụ lục I của Quyết định này. 2. Công bố nội dung chi tiết của các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải tại Phụ lục II của Quyết định này. Quyết định
9 4233 /TCĐBVN-VT 8/12/2015 Thay đổi địa chỉ IP truyền dữ liệu từ thiết bị GSHT trên hệ thống thông tin của Tổng cục ĐBVN Thông báo
10 32/2015/QD-TTg 8/4/2015 Tổ chức thực hiện Quyết định số 32/2015/QD-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ Quyết định
1234