Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa
  • Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 1252

    Hôm nay: 2198

    Đã truy cập: 11289273

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình: Sửa chữa nền, mặt đường và hệ thống thoát nước đoạn Km13+00-Km17+100 đường Bỉm Sơn - Hà Long - Hà Lĩnh (ĐT.522B).

Ngày 24/10/2023, Sở GTVT ban hành Quyết định số 965/QĐ-SGTVT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình: Sửa chữa nền, mặt đường và hệ thống thoát nước đoạn Km13+00-Km17+100 đường Bỉm Sơn - Hà Long - Hà Lĩnh (ĐT.522B).

Chi tiết »
Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình Sửa chữa nền, mặt đường và hệ thống thoát nước đoạn Km9+00 – Km15+00 đường Xuân Quỳ - Thanh Xuân (ĐT.520B).

Ngày 24/10/2023, Sở GTVT ban hành Quyết định số 964/QĐ-SGTVT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình Sửa chữa nền, mặt đường và hệ thống thoát nước đoạn Km9+00 – Km15+00 đường Xuân Quỳ - Thanh Xuân (ĐT.520B).

Chi tiết »
Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình: Sửa chữa nền, mặt đường và hệ thống thoát đoạn Km7+100 - Km8+050, Km8+250 - Km10+450, Km34+00 - Km35+970 đường Thiệu Phú - Định Thành - Định Tân (ĐT.516C).

Ngày 24/10/2023, Sở GTVT ban hành Quyết định số 963/QĐ-SGTVT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình: Sửa chữa nền, mặt đường và hệ thống thoát đoạn Km7+100 - Km8+050, Km8+250 - Km10+450, Km34+00 - Km35+970 đường Thiệu Phú - Định Thành - Định Tân (ĐT.516C).

Chi tiết »
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Sửa chữa cải tạo tràn Tân Phúc Km2+320 trên tuyến đường tỉnh 530B, xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh

Ngày 25/8/2023, Sở GTVT ban hành Quyết định số 714/QĐ-SGTVT về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Sửa chữa cải tạo tràn Tân Phúc Km2+320 trên tuyến đường tỉnh 530B, xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh

Chi tiết »
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Sửa chữa cải tạo tràn Tếch Km7+350 trên tuyến đường tỉnh ĐT.521B, xã Ban Công, huyện Bá Thước

Ngày 25/8/2023, Sở GTVT ban hành Quyết định số 715/QĐ-SGTVT về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Sửa chữa cải tạo tràn Tếch Km7+350 trên tuyến đường tỉnh ĐT.521B, xã Ban Công, huyện Bá Thước

Chi tiết »
Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thực hiện trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án: Đường từ nút giao Đông Xuân đi thành phố Thanh Hóa, đoạn Đông Thanh - Đông Tiến

Ngày 08/8/2023, Sở GTVT ban hành Quyết định số 647/QĐ-SGTVT về Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thực hiện trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án: Đường từ nút giao Đông Xuân đi thành phố Thanh Hóa, đoạn Đông Thanh - Đông Tiến

Chi tiết »
Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Sửa chữa công trình thuộc dự án: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và ATGT đoạn Km26+500-Km32+200, Quốc lộ 16, tỉnh Thanh Hóa

Ngày 10/7/2023, Sở GTVT ban hành Quyết định 584/QĐ-SGTVT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Sửa chữa công trình thuộc dự án: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và ATGT đoạn Km26+500-Km32+200, Quốc lộ 16, tỉnh Thanh Hóa

Chi tiết »
Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Sửa chữa công trình thuộc dự án: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và ATGT đoạn Km53+200-Km53+900, Km63+300-Km66+00, Km66+500-Km69+800, Quốc lộ 15C, tỉnh Thanh Hóa

Ngày 10/7/2023, Sở GTVT ban hành Quyết định số 582/QĐ-SGTVT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Sửa chữa công trình thuộc dự án: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và ATGT đoạn Km53+200-Km53+900, Km63+300-Km66+00, Km66+500-Km69+800, Quốc lộ 15C, tỉnh Thanh Hóa

Chi tiết »
Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Sửa chữa công trình thuộc dự án: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, hệ thống ATGT và sửa chữa hư hỏng cầu Hạnh Phúc tại Km12+500; cầu Bàn Thạch tại Km17+242, Quốc lộ 47B, tỉnh Thanh Hóa

Ngày 10/7/2023, Sở GTVT ban hành Quyết định số 581/QĐ-SGTVT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Sửa chữa công trình thuộc dự án: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, hệ thống ATGT đoạn Km9+673-Km10+200, Km10+500-Km12+00, hệ thống thoát nước Km9+800-Km10+500, Km14+750-Km15+200 và sửa chữa hư hỏng cầu Hạnh Phúc tại Km12+500; cầu Bàn Thạch tại Km17+242, Quốc lộ 47B, tỉnh Thanh Hóa

Chi tiết »
Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Sửa chữa công trình thuộc dự án: Sửa chữa nền mặt đường, hệ thống thoát nước và ATGT đoạn Km16+00-Km17+970, Km18+900-Km20+300 và Sửa chữa hư hỏng Cầu Hào tại Km24+585, Quốc lộ 47C, tỉnh Thanh Hóa

Ngày 04/7/2023, Sở GTVT ban hành Quyết định số 567/QĐ-SGTVT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Sửa chữa công trình thuộc dự án: Sửa chữa nền mặt đường, hệ thống thoát nước và ATGT đoạn Km16+00-Km17+970, Km18+900-Km20+300 và Sửa chữa hư hỏng Cầu Hào tại Km24+585, Quốc lộ 47C, tỉnh Thanh Hóa

Chi tiết »
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm : Trưởng Ban biên tập

Địa chỉ: 42 Đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa

Điện thoại: (02373)852.360; Fax: (02373)855.129; Email: sgtvt@thanhhoa.gov.vn