Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa
  • Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 100

    Hôm nay: 7615

    Đã truy cập: 10865363

Lịch tiếp công dân năm 2024 của Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa

Ngày 19/12/2023, Sở GTVT ban hành Thông báo số 104/TB-SGTVT về lịch tiếp công dân năm 2024 của Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa

Chi tiết »
Thông báo lịch tiếp công dân các thàng tiếp theo năm 2023 của Sở GTVT Thanh Hóa

Ngày 09/10/2023, Sở GTVT ban hành Thông báo số 80/TB-SGTVT về lịch tiếp công dân các thàng tiếp theo năm 2023 của Sở GTVT Thanh Hóa

Chi tiết »
Thông báo lịch tiếp công dân năm 2022 của Sở GTVT Thanh Hóa

Ngày 27/12/2021, Sở GTVT ban hành Thông báo số 74/TB-SGTVT về lịch tiếp công dân năm 2022 của Sở GTVT Thanh Hóa

Chi tiết »
Thông báo lịch tiếp công dân năm 2021 của Sở GTVT Thanh Hóa

Ngày 22/12/2020, Sở GTVT ban hành Thông báo số 5465/TB-SGTVT về lịch tiếp công dân năm 2021 của Sở GTVT Thanh Hóa

Chi tiết »
Lịch tiếp công dân các tháng tiếp theo năm 2020 của Sở GTVT Thanh Hóa

Ngày 24/9/2020, Sở GTVT ban hành Thông báo số 40843/TB-SGTVT về Lịch tiếp công dân các tháng tiếp theo năm 2020 của Sở GTVT Thanh Hóa

Chi tiết »
Lịch tiếp công dân năm 2020 của Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa

Ngày 17/12/2019, Sở GTVT ban hành Thông báo số 5050/TB-SGTVT về Lịch tiếp công dân năm 2020 của Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa

Chi tiết »
Lịch tiếp công dân năm 2019 của Sở Giao thông vận tải

Ngày 26/12/2018, Sở GTVT ban hành thông báo số 5024/TB-SGTVT về lịch tiếp công dân năm 2019 của Sở GTVT Thanh Hóa.

Chi tiết »
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm : Trưởng Ban biên tập

Địa chỉ: 42 Đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa

Điện thoại: (02373)852.360; Fax: (02373)855.129; Email: sgtvt@thanhhoa.gov.vn