Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa
  • Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 651

    Hôm nay: 2801

    Đã truy cập: 11289876

Quá trình hình thành và phát triển

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói "Giao thông là mạch máu của tổ chức. Giao thông tốt thì mọi việc dễ dàng. Giao thông xấu thì các việc đình trệ". Thấm nhuần lời dạy của Bác, lớp lớp thế hệ cán bộ công nhân lao động ngành GTVT Việt Nam nói chung và ngành GTVT Thanh Hóa nói riêng đã nỗ lực phấn đấu, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thực hiện đường lối đổi mới, do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, với chức năng là cơ quan chuyên môn giúp UBND tỉnh quản lý Nhà nước về lĩnh vực GTVT trên địa bản tỉnh, chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Giao thông Vận tải, Tổng Cục đường bộ Việt Nam. Sở GTVT đã làm tốt mọi nhiệm vụ được giao, lĩnh vực GTVT đã có bước phát triển vượt bậc góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Với thành tích đạt được qua các thời kỳ đến nay ngành Giao thông Vận tải Thanh Hóa đã được Đảng, Nhà nước và Chính Phủ tặng nhiều danh hiệu cao quý cho tập thể và cá nhân:

 - 05 Danh hiệu Anh hùng lực lượng Vũ trang

- 01 Huân chương Độc lập hạng Nhất

- 01 Huân chương Độc lập hạng Nhì

- 01 Huân chương Độc lập hạng Ba

- 01 Huân chương Lao động hạng Nhất

- 06 Huân chương Lao động hạng Nhì

- 46 Huân chương Lao động hạng Ba

- 01 Huân chương chiến công hạng Nhất

- 12 Huân chương kháng chiến hạng Nhất

- 12 Huân chương chiến công hạng Ba

- 02 Huân chương kháng chiến hạng Nhì

- 12 Huân chương kháng chiến hạng Ba

- 02 Huân chương Ít xa la (Nước Cộng Hòa Dân chủ Nhân dân Lào)

- 05 Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Giao thông Vận tải

- 12 Cờ thi đua xuất sắc của Ủy Ban Nhân dân tỉnh; nhiều Bằng khen của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải và UBND tỉnh

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm : Trưởng Ban biên tập

Địa chỉ: 42 Đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa

Điện thoại: (02373)852.360; Fax: (02373)855.129; Email: sgtvt@thanhhoa.gov.vn