Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa
  • Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 51

    Hôm nay: 336

    Đã truy cập: 11211908

Tiếp tục tăng cường quản lý, giám sát phương tiện kinh doanh vận tải qua dữ liệu giám sát hành trình.

Ngày 29/3/2024, Sở GTVT ban hành văn bản số 1808/SGTVT-QLVT về việc tiếp tục tăng cường quản lý, giám sát phương tiện kinh doanh vận tải qua dữ liệu giám sát hành trình.

Chi tiết »
Đơn vị ngừng khai thác tuyến VTHK cố định liên tỉnh (HTX Tấn Thành)

Ngày 28/3/2024, Sở GTVT ban hành Thông báo số 1768/TB-SGTVT về việc đơn vị ngừng khai thác tuyến VTHK cố định liên tỉnh (HTX Tấn Thành)

Chi tiết »
Quyết định về việc thu hồi phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải vi phạm tốc độ (tháng 01/2024).

Ngày 19/3/2024, Sở GTVT ban hành Quyết định số 214/QĐ-SGTVT về Quyết định về việc thu hồi phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải vi phạm tốc độ (tháng 01/2024)

Chi tiết »
Thông báo về việc phù hiệu hết giá trị sử dụng

Ngày 19/3/2024, Sở GTVT ban hành Thông báo số 1554/TB-SGTVT về việc phù hiệu hết giá trị sử dụng

Chi tiết »
Thông báo vị trí các điểm dừng đón, trả khách phục vụ hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá

Ngày 8/3/2024, Sở GTVT ban hành văn bản số 1327/SGTVT-QLVT về thông báo vị trí các điểm dừng đón, trả khách phục vụ hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá

Chi tiết »
Quyết định thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Ngày 13/3/2024, Sở GTVT ban hành Quyết định số 195/QĐ-SGTVT về Quyết định thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Chi tiết »
Thông báo danh sách các loại phù hiệu ô tô và Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô do Sở GTVT Thanh Hóa cấp từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/01/2024.

Ngày 06/02/2024, Sở GTVT ban hành Thông báo số 0/TB-SGTVT về danh sách các loại phù hiệu ô tô và Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô do Sở GTVT Thanh Hóa cấp từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/01/2024.

Chi tiết »
Phối hợp quản lý xe hợp đồng trên địa bàn tỉnh

Ngày 06/02/2024, Sở GTVT ban hành văn bản số 836/SGTVT-QLVT về việc phối hợp quản lý xe hợp đồng trên địa bàn tỉnh

Chi tiết »
Thông báo danh sách xe vi phạm tháng 12 năm 2023

Ngày 29/1/2024, Sở GTVT ban hành văn bản số 656/SGTVT-QLVT về việc tiếp tục tăng cường quản lý, giám sát phương tiện kinh doanh vận tải qua dữ liệu giám sát hành trình

Chi tiết »
Quyết định về việc thu hồi phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải vi phạm tốc độ (tháng 11/2023)

Ngày 24/01/2024, Sở GTVT ban hành Quyết định số 56/QĐ-SGTVT về Quyết định về việc thu hồi phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải vi phạm tốc độ (tháng 11/2023)

Chi tiết »
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm : Trưởng Ban biên tập

Địa chỉ: 42 Đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa

Điện thoại: (02373)852.360; Fax: (02373)855.129; Email: sgtvt@thanhhoa.gov.vn