Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa
  • Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 252

    Hôm nay: 8135

    Đã truy cập: 7410990

Thông báo phù hiệu hết giá trị sử dụng (Ngô Đình Phúc)

Ngày 24/3/2023, Sở GTVT ban hành Thông báo số 1569/TB-SGTVT về Thông báo phù hiệu hết giá trị sử dụng (Ngô Đình Phúc).

Chi tiết »
Thông báo phương tiện không được kinh doanh vận tải trong thời gian bị tước quyền sử dụng phù hiệu

Ngày 23/3/2023, Sở GTVT ban hành Thông báo số 1541/SGTVT-QLVT về việc thông báo phương tiện không được kinh doanh vận tải trong thời gian bị tước quyền sử dụng phù hiệu

Chi tiết »
Quyết định thu hồi phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải vi phạm tốc độ chạy xe tháng 01/2023

Ngày 16/3/2023, Sở GTVT ban hành Quyết định số 194/QĐ-SGTVT về việc thu hồi phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải vi phạm tốc độ chạy xe tháng 01/2023.

Chi tiết »
Thông báo danh sách các loại phù hiệu ô tô và Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô do Sở GTVT Thanh Hóa cấp từ ngày 01/02/2023 đến ngày 28/02/2023

Ngày 15/3/2023, Sở GTVT ban hành Thông báo số 18/TB-SGTVT về danh sách các loại phù hiệu ô tô và Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô do Sở GTVT Thanh Hóa cấp từ ngày 01/02/2023 đến ngày 28/02/2023.

Chi tiết »
Quyết định đình chỉ khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá

Ngày 01/3/2023, Sở GTVT ban hành Quyết định số 154/QĐ-SGTVT về đình chỉ khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá

Chi tiết »
Về việc thu hồi phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải vi phạm tốc độ chạy xe tháng 12/2022

Ngày 08/02/2023, Sở GTVT ban hành Quyết định số 60/QĐ-SGTVT về việc thu hồi phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải vi phạm tốc độ chạy xe tháng 12/2022

Chi tiết »
Yêu cầu rà soát, hoàn thiện điều kiện, tiêu chuẩn đối với người trực tiếp điều hành hoạt động vận tải tại các doanh nghiệp, hợp tác xã KDVT bằng xe ô tô.

Ngày 17/8/2022, Sở GTVT ban hành Công văn số 4326/SGTVT-QLVT về việc yêu cầu rà soát, hoàn thiện điều kiện, tiêu chuẩn đối với người trực tiếp điều hành hoạt động vận tải tại các doanh nghiệp, hợp tác xã KDVT bằng xe ô tô.

Chi tiết »
Quyết định về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Ngày 17/8/2022, Sở GTVT ban hành Quyết định số 863/QĐ-SGTVT về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Chi tiết »
Quyết định về việc thu hồi phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải vi phạm tốc độ chạy xe tháng 6/2022

Ngày 10/8/2022, Sở GTVT ban hành Quyết định số 848/QĐ-SGTVT Quyết định về việc thu hồi phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải vi phạm tốc độ chạy xe tháng 6/2022

Chi tiết »
Thông báo danh sách các loại phù hiệu ô tô và Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô do Sở GTVT Thanh Hóa cấp từ ngày 01/7/2022 đến ngày 31/7/2022.

Ngày 08/8/2022, Sở GTVT ban hành Thông báo số 4116/TB-SGTVT về danh sách các loại phù hiệu ô tô và Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô do Sở GTVT Thanh Hóa cấp từ ngày 01/7/2022 đến ngày 31/7/2022.

Chi tiết »
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm : Trưởng Ban biên tập

Địa chỉ: 42 Đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa

Điện thoại: (02373)852.360; Fax: (02373)855.129; Email: sgtvt@thanhhoa.gov.vn