Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa
  • Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 86

    Hôm nay: 732

    Đã truy cập: 9582724

Thông báo không được sử dụng xe ô tô để kinh doanh vận tải trong thời gian xe ô tô bị cơ quan có thẩm quyền áp dụng hình thức xử phạt tước quyền sử dụng phù hiệu.

Ngày 21/9/2023, Sở GTVT ban hành Thông báo số 5527/SGTVT-QLVT về việc thông báo không được sử dụng xe ô tô để kinh doanh vận tải trong thời gian xe ô tô bị cơ quan có thẩm quyền áp dụng hình thức xử phạt tước quyền sử dụng phù hiệu.

Chi tiết »
Thông báo không được sử dụng xe ô tô để kinh doanh vận tải trong thời gian xe ô tô bị cơ quan có thẩm quyền áp dụng hình thức xử phạt tước quyền sử dụng phù hiệu.

Ngày 08/9/2023, Sở GTVT ban hành văn bản số 5235/SGTVT-QLVT về việc thông báo không được sử dụng xe ô tô để kinh doanh vận tải trong thời gian xe ô tô bị cơ quan có thẩm quyền áp dụng hình thức xử phạt tước quyền sử dụng phù hiệu.

Chi tiết »
Quyết định về việc thu hồi phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải vi phạm tốc độ chạy xe tháng 5/2023.

Ngày 01/8/2023, Sở GTVT Thanh Hóa ban hành Quyết định số 612/QĐ-SGTVT về việc thu hồi phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải vi phạm tốc độ chạy xe tháng 5/2023.

Chi tiết »
Thông báo về việc phù hiệu hết giá trị sử dụng.

Ngày 23/6/2023, Sở GTVT ban hành Thông báo số 3001/TB-SGTVT về việc phù hiệu hết giá trị sử dụng.

Chi tiết »
Phối hợp quản lý xe hợp đồng trên địa bàn tỉnh

Ngày 07/6/2023, Sở GTVT ban hành công văn số 3231/SGTVT-QLVT về việc phối hợp quản lý xe hợp đồng trên địa bàn tỉnh

Chi tiết »
Thông báo danh sách các loại phù hiệu ô tô và Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô do Sở GTVT Thanh Hóa cấp từ ngày 01/5/2023 đến ngày 31/5/2023

Ngày 07/6/2023, Sở GTVT ban hành Thông báo số 3226/TB-SGTVT về việc Thông báo danh sách các loại phù hiệu ô tô và Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô do Sở GTVT Thanh Hóa cấp từ ngày 01/5/2023 đến ngày 31/5/2023

Chi tiết »
Thông báo phương tiện không được kinh doanh vận tải trong thời gian bị tước quyền sử dụng phù hiệu.

Ngày 02/6/2023, Sở GTVT ban hành Thông báo số 3110/SGTVT-QLVT về việc phương tiện không được kinh doanh vận tải trong thời gian bị tước quyền sử dụng phù hiệu.

Chi tiết »
Thông báo về việc phù hiệu hết giá trị sử dụng

Ngày 02/6/2023, Sở GTVT ban hành Thông báo số 3098/TB-SGTVT về việc phù hiệu hết giá trị sử dụng

Chi tiết »
Thông báo phương tiện không được kinh doanh vận tải trong thời gian bị tước quyền sử dụng phù hiệu (Công ty TNHH DV & VT Phương Chi)

Ngày 25/5/2023, Sở GTVT ban hành Thông báo số 2925/SGTVT-QLVT về việc Thông báo phương tiện không được kinh doanh vận tải trong thời gian bị tước quyền sử dụng phù hiệu (Công ty TNHH DV & VT Phương Chi)

Chi tiết »
Thông báo về việc phù hiệu hết giá trị sử dụng.

Ngày 19/5/2023, Sở GTVT ban hành Thông báo số 2841/TB-SGTVT về về việc phù hiệu hết giá trị sử dụng

Chi tiết »
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm : Trưởng Ban biên tập

Địa chỉ: 42 Đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa

Điện thoại: (02373)852.360; Fax: (02373)855.129; Email: sgtvt@thanhhoa.gov.vn