Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa
  • Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 41

    Hôm nay: 978

    Đã truy cập: 4608780

Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 10 năm 2021

Ngày 23/9/2021, Sở GTVT ban hành Kế hoạch số 4652/KH-SGTVT về Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 10 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Chi tiết »
Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 9 năm 2021

Ngày 24/8/2021, Sở Giao thông vận tải ban hành Kế hoạch số 4036/KH-SGTVT về Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 9 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Chi tiết »
Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 8 năm 2021

Ngày 23/7/2021, Sở Giao thông vận tải ban hành Kế hoạch số 3463/KH-SGTVT về Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 8 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Chi tiết »
Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 7 năm 2021

Ngày 24/6/2021, Sở GTVT ban hành Kế hoạch số 2902/KH-SGTVT về Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 7 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Chi tiết »
Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 6 năm 2021

Ngày 24/5/2021, Sở Giao thông vận tải ban hành Kế hoạch số 2225/KH-SGTVT về Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 6 năm 2021 trên địa bàn tỉnh

Chi tiết »
Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 5 năm 2021

Ngày 23/4/2021, Sở GTVT ban hành Kế hoạch số 1696/KH-SGTVT về Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 5 năm 2021 trên địa bàn tỉnh

Chi tiết »
Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 4 năm 2021

Ngày 24/3/2021, Sở Giao thông vận tải ban hành Kế hoạch số 1225/KH-SGTVT về Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 4 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Chi tiết »
Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 3 năm 2021

Ngày 24/02/2021, Sở GTVT ban hành Kế hoạch số 07/KH-SGTVT về Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 3 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Chi tiết »
Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 2 năm 2021

Ngày 25/01/2021, Sở GTVT ban hành Kế hoạch số 388/KH-SGTVT về Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 2 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Chi tiết »
Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 1 năm 2021

Ngày 22/12/2020, Sở GTVT ban hành Kế hoạch số 5460/KH-SGTVT về Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 1 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Chi tiết »
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm : Trưởng Ban biên tập

Địa chỉ: 42 Đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa

Điện thoại: (02373)852.360; Fax: (02373)855.129; Email: sgtvt@thanhhoa.gov.vn