Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa
  • Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 267

    Hôm nay: 8474

    Đã truy cập: 7411329

Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 4 năm 2023

Ngày 21/3/2023, Sở GTVT ban hành Kế hoạch số 40/KH-SGTVT về Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 4 năm 2023

Chi tiết »
Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 3 năm 2023

Ngày 23/02/2023, Sở GTVT ban hành Kế hoạch số 27/KH-SGTVT về Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 3 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Chi tiết »
Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ tháng 02 năm 2023

Ngày 17/01/2023, Sở GTVT ban hành Kế hoạch số 07/KH-SGTVT về Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ tháng 02 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Chi tiết »
Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 1 năm 2023

Ngày 21/12/2022, Sở GTVT ban hành Kế hoạch số 6939/KH-SGTVT về Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 1 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Chi tiết »
Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 12 năm 2022

Ngày 21/11/2022, Sở GTVT ban hành Kế hoạch số 72/KH-SGTVT về Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 12 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Chi tiết »
Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 11 năm 2022

Ngày 20/10/2022, Sở GTVT ban hành Kế hoạch số 69/KH-SGTVT về Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 11 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Chi tiết »
Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 10 năm 2022

Ngày 21/9/2022, Sở GTVT ban hành Kế hoạch số 64/KH-SGTVT về Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 10 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Chi tiết »
Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 9 năm 2022

Ngây 24/8/2022, Sở GTVT ban hành Kế hoạch số 58/KH-SGTVT về Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 9 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Chi tiết »
Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 8 năm 2022

Ngày 25/7/2022, Sở GTVT ban hành Kế hoạch số 55/KH-SGTVT về Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 8 năm 2022

Chi tiết »
Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 7 năm 2022

Ngày 20/6/2022, Sở GTVT ban hành Kế hoạch số 51/KH-SGTVT về Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 7 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Chi tiết »
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm : Trưởng Ban biên tập

Địa chỉ: 42 Đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa

Điện thoại: (02373)852.360; Fax: (02373)855.129; Email: sgtvt@thanhhoa.gov.vn