Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa
  • Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 43

    Hôm nay: 1371

    Đã truy cập: 11166648

Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 4 năm 2024

Ngày 20/3/2024, Sở GTVT ban hành Kế hoạch số 43/KH-SGTVT về Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 4 năm 2024

Chi tiết »
Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 3 năm 2024

Ngày 22/02/2024, Sở GTVT ban hành Kế hoạch số 24/KH-SGTVT về Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 3/2024

Chi tiết »
Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 2 năm 2024

Ngày 19/01/2024, Sở GTVT ban hành Kế hoạch số 05/KH-SGTVT về Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 2 năm 2024

Chi tiết »
Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 1 năm 2024

Ngày 24/12/2023, Sở GTVT ban hành Kế hoạch số 99/KH-SGTVT về Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 1 năm 2024

Chi tiết »
Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 12 năm 2023

Ngày 24/11/2023, Sở Giao thông vận tải ban hành Kế hoạch số 95/KH-SGTVT về Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 12 năm 2023

Chi tiết »
Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 11 năm 2023

Ngày 20/10/2023, Sở GTVT ban hành Kế hoạch số 85/KH-SGTVT về Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 11 năm 2023

Chi tiết »
Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 10 năm 2023

Ngày 22/9/2023, Sở Giao thông vận tải ban hành Kế hoạch số 81/KH-SGTVT về Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 10 năm 2023

Chi tiết »
Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 9 năm 2023

Ngày 22/8/2023, Sở GTVT ban hành Kế hoạch số 73/KH-SGTVT về Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 9 năm 2023

Chi tiết »
Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 8 năm 2023

Ngày 20/7/2023, Sở GTVT ban hành Kế hoạch số 71/KH-SGTVT về Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 8 năm 2023

Chi tiết »
Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 7 năm 2023

Ngày 23/6/2023, Sở GTVT ban hành Kế hoạch số 67/KH-SGTVT về Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 7 năm 2023

Chi tiết »
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm : Trưởng Ban biên tập

Địa chỉ: 42 Đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa

Điện thoại: (02373)852.360; Fax: (02373)855.129; Email: sgtvt@thanhhoa.gov.vn