Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa
  • Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 25

    Hôm nay: 3661

    Đã truy cập: 5303065

Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 7 năm 2022

Ngày 20/6/2022, Sở GTVT ban hành Kế hoạch số 51/KH-SGTVT về Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 7 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Chi tiết »
Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 6 năm 2022

Ngày 20/5/2022, Sở GTVT ban hành Kế hoạch số 42/KH-SGTVT về Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 6 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Chi tiết »
Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 5 năm 2022

Ngày 19/4/2022, Sở GTVT ban hành Kế hoạch số 37/KH-SGTVT về Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 5 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Chi tiết »
Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 4 năm 2022

Ngày 21/3/2022, Sở GTVT ban hành Kế hoạch số 26/KH-SGTVT về Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 4 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Chi tiết »
Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 3 năm 2022

Ngày 21/02/2022, Sở GTVT ban hành Kế hoạch số: 15/KH-SGTVT về Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 3 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Chi tiết »
Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 2 năm 2022

Ngày 19/01/2022, Sở GTVT ban hành Kế hoạch 05/KH-SGTVT về Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 2 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Chi tiết »
Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 1 năm 2022

Ngày 21/12/2021, Sở GTVT ban hành Kế hoạch số 6496/KH-SGTVT về Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 1 năm 2022

Chi tiết »
Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 12 năm 2021

Ngày 22/11/2021, Sở GTVT ban hành Kế hoạch số 34/KH-SGTVT về Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 12 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Chi tiết »
Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 11 năm 2021

Ngày 22/10/2021, Sở GTVT ban hành Kế hoạch số 5269/KH-SGTVT về Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 11 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Chi tiết »
Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 10 năm 2021

Ngày 23/9/2021, Sở GTVT ban hành Kế hoạch số 4652/KH-SGTVT về Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 10 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Chi tiết »
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm : Trưởng Ban biên tập

Địa chỉ: 42 Đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa

Điện thoại: (02373)852.360; Fax: (02373)855.129; Email: sgtvt@thanhhoa.gov.vn