Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa
  • Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 248

    Hôm nay: 4787

    Đã truy cập: 9613949

Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 10 năm 2023

Ngày 22/9/2023, Sở Giao thông vận tải ban hành Kế hoạch số 81/KH-SGTVT về Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 10 năm 2023

Chi tiết »
Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 9 năm 2023

Ngày 22/8/2023, Sở GTVT ban hành Kế hoạch số 73/KH-SGTVT về Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 9 năm 2023

Chi tiết »
Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 8 năm 2023

Ngày 20/7/2023, Sở GTVT ban hành Kế hoạch số 71/KH-SGTVT về Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 8 năm 2023

Chi tiết »
Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 7 năm 2023

Ngày 23/6/2023, Sở GTVT ban hành Kế hoạch số 67/KH-SGTVT về Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 7 năm 2023

Chi tiết »
Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 6 năm 2023

Ngày 23/5/2023, Sở GTVT ban hành Kế hoạch số 62/KH-SGTVT về Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 6 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoă

Chi tiết »
Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 5 năm 2023

Ngày 21/4/2023, Sở GTVT ban hành Kế hoạch số 51/KH-SGTVT về Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 5 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Chi tiết »
Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 4 năm 2023

Ngày 21/3/2023, Sở GTVT ban hành Kế hoạch số 40/KH-SGTVT về Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 4 năm 2023

Chi tiết »
Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 3 năm 2023

Ngày 23/02/2023, Sở GTVT ban hành Kế hoạch số 27/KH-SGTVT về Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 3 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Chi tiết »
Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 2 năm 2023

Ngày 17/01/2023, Sở GTVT ban hành Kế hoạch số 07/KH-SGTVT về Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ tháng 02 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Chi tiết »
Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 1 năm 2023

Ngày 21/12/2022, Sở GTVT ban hành Kế hoạch số 6939/KH-SGTVT về Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 1 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Chi tiết »
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm : Trưởng Ban biên tập

Địa chỉ: 42 Đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa

Điện thoại: (02373)852.360; Fax: (02373)855.129; Email: sgtvt@thanhhoa.gov.vn