Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa
  • Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 229

    Hôm nay: 8330

    Đã truy cập: 7411185

Cán bộ, công chức
                        DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC 
SỞ GTVT THANH HÓA
 

TT

         Họ và tên

           Chức vụ

                      Bộ phận
                      công tác

  Điện thoại

            Địa chỉ hộp thư công vụ

 
 Sở GTVT

                                                                                              

 02373852360

 sgtvt@thanhhoa.gov.vn

 

 Lãnh đạo Sở 

                                                                                            

1

 Nguyễn Văn Khiên  

 Giám đốc 

 

 

 khiennv.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

2

 Nguyễn Đức Trung

 Phó giám đốc 

 

 

 trungnd.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

3

 Phạm Văn Tuấn 

 Phó giám đốc 

 

 

 tuanpv.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

 4 
 
Lại Thế Khái
 
 Phó giám đốc 
   
 khailt.sgtvt@thanhhoa.gov.vn
 
Phòng kế hoạch tài chính
 

 pkhtc.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

5

 Phạm Văn Chung

Trưởng phòng

 Phòng kế hoạch tài chính

 0912211549

 chungpv.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

6

 Lưu Vũ Linh

 Phó TP

 Phòng kế hoạch tài chính

 0913745234

 linhlv.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

7

 Lê Như Tiên Phong

 Phó TP 

 Phòng kế hoạch tài chính 

 0901744888

 phonglnt.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

8

 Nguyễn Đình Như

 Chuyên  viên

 Phòng kế hoạch tài chính

 0989811646

 nhund.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

9

 Trần Thị Thoa

Chuyên viên

 Phòng kế hoạch tài chính

 0904299977

 thoatt.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

10

 Vũ Thị Khánh

 Chuyên viên

 Phòng kế hoạch tài chính

 0912186518

 khanhvt.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

11

 Lê Ngọc Phương 

 Chuyên viên

  Phòng kế hoạch tài chính 

 0904567383

 phuongln.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

12

 Trần Mạnh Hùng 

 Chuyên viên  

 Phòng Kế hoạch tài chính 

 0913293283

 hungtm.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

13

 Lê Tiến Vượng

Chuyên viên

 Phòng Kế hoạch tài  chính 

 0936886199

 vuonglt.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

 

 Văn phòng Sở

 

 vps.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

14

 Phạm Hoài Nam 

 Chánh VP

 Văn phòng

 0943077099

 namph.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

15

 Mai Xuân Tình 

 Phó Chánh VP

 Văn phòng

 0983022001

 tinhmx.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

16

 Nguyễn Tiến Trung 

 Chuyên viên

 Văn phòng

 0944849686

 trungnt.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

17

 Bùi Thị Hương

 Chuyên viên

 Văn phòng

 0984653697

 huongbt.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

18

 Phan Tố Nga

 Văn thư   

 Văn phòng

 0904716234

 ngapt.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

19

 Nguyễn Thị Phương

 Chuyên viên

 Văn phòng

 0917327238

 phuongnt.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

20

 Phạm Thành Long 

 Chuyên viên 

 Văn phòng 

 0915978106

 longpt.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

21

 Nguyễn Thị Thúy 

 Chuyên viên  

 Văn phòng  

 0917646051

 thuynt.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

22

 Trần Thị Huyền Trang

 Chuyên viên

 Văn phòng 

 0969598868

 trangtth.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

23

 Bùi Đình Thảo 

 Lái xe 

 Văn phòng 

 0979814699

 

24

 Lê Huy Hùng 

 Lái xe 

 Văn phòng 

 0988728568

 

25

 Bùi Phương Nam 

 Lái xe 

 Văn phòng 

 0344038552

 

26

 Lê Đình Hùng 

 Lái xe

 Văn phòng 

 0965250466

 
 

Phòng quản lý vận tải

 

 qlvt.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

27

 Vũ Minh Thuận

 Trưởng phòng 

Phòng quản lý vận tải

 0903778239

 thuanvm.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

28

 Nguyễn Thành Cương

  Phó TP

Phòng quản lý vậntải

 0983225096

cuongnt.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

29

 Dương Thái Học

 Chuyên viên

Phòng quản lý vận tải

 0913293887

 hocdt.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

30

 Mai Văn Phương  

 Chuyên viên 

Phòng quản lý vận tải

 0984523961

 phuongmv.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

31

 Mai Văn An 

 Chuyên viên 

Phòng quản lý vậntải 

 0986204533

 anmv.sgtvt@thanhoa.gov.vn

 
Phòng quản lý phương tiện và người lái
 

 qlptnl.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

32

 Lê Văn Tuấn

 Phó TP

 Phòng QLPT&NL

 0912030035

 tuanlv.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

33

 Phạm Văn Thuận

 Chuyên viên

 Phòng QLPT&NL

 0973911980

 thuanpv.sgtvt@thanhhoa,gov.vn

34

 Lê Văn Tự

 Chuyên viên

 Phòng QLPT&NL

 0936733556

 tulv.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

35

 Nguyễn Văn Minh 

 Chuyên viên 

 Phòng QLPT&NL 

 0915799665

 minhnv.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

36

 Trịnh Đông Sơn 

 Chuyên viên 

 Phòng QLPT&NL 

 0903448456

sơntd.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

 
Phòng thẩm định KHKT
 

 ptdkt.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

37

 Trịnh Xuân Nguyên

 Trưởng phòng 

 Phòng thẩm định   KHKT

 0913373727

 nguyentx.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

38

 Nguyễn Đăng Dinh

 Phó TP 

 Phòng thẩm định   KHKT

 0936326838

 dinhnd.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

39

 Ngô Thanh Sơn 

 Phó TP

 Phòng thẩm định   KHKT

 0913293783

 sonnt.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

40

 Lê Văn Thọ

 Chuyên viên

 Phòng thẩm định   KHKT

 0945400345

 tholv.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

41

 Nguyễn Xuân Chung

 Chuyên viên

 Phòng thẩm định   KHKT

 0935171984

 chungnx.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

42

 Nguyễn Đức Trình

 Chuyên viên

 Phòng thẩm định   KHKT

 0989103217

 trinhnd.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

43

 Hoàng Văn Tú

 Chuyên viên

 Phòng thẩm định   KHKT

 0918582013

 tuhv.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

44

 Nguyễn Thành Tân 

 Chuyên viên 

 Phòng thẩm định   KHKT

 0914345968

 tannt.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

45

 Trương Văn Thuyết 

 Chuyên viên 

 Phòng thẩm định   KHKT

 0983627035

 thuyettv.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

 
Phòng quản lý giao thông
 

 pqlgt.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

46

 Lý Văn Thích

 Trưởng phòng 

 Phòng quản lý giao thông

 0949777945

 thichlv.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

47

 Hoàng Văn Tuyển 

 Phó TP

 Phòng quản lý giao thông

 0912028863

 tuyenhv.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

48

 Hoàng Văn Trung

 Phó TP

 Phòng quản lý giao thông

 0913538399

 trunghv.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

49

 Nguyễn Tấn Sinh

 Chuyên viên

 Phòng quản lý giao thông

 0912582653

 sinhnt.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

50

 Lê Quang Long 

 Chuyên viên

 Phòng quản lý giao thông

 0986091767

 longlq.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

51

 Trịnh Quốc Tuấn

 Chuyên viên

 Phòng quản lý giao thông

 0974367111

 tuantq.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

52

 Nguyễn Thái Bình

 Chuyên viên 

Phòng quản lý giao thông

 0976979934

 binhnt.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

53

 Vũ Tiến Dũng 

 Chuyên viên 

 Phòng quản lý giao thông

 0988186389

 dungvt.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

54

 Nguyễn Thanh Tùng

 Chuyên viên

 Phòng quản lý giao thông

 0918080898

 tungnt.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

55

 Phạm Tiến Dũng 

 Chuyên viên 

 Phòng quản lý giao thông

 0977841479

 dungpt.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

 
Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới
 

 02373961959

 ttdkxcg.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

56

 Nguyễn Văn Khoát   

 Giám đốc 
 

 Trung tâm đăng kiểm 

 0913293246

 khoatnv.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

57

 Bùi Văn Tuyên 

 Phó giám đốc 

 Trung tâm đăng kiểm 

 0912142347

 tuyenbv.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

 58

 Phạm Vũ Huy 

 Phó giám đốc 

 Trung tâm đăng kiểm 

 0979595683

 huypv.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

 
Trường trung cấp nghề GTVT
 

  02373941164

 truongtcngtvt.sgtvt
 @thanhhoa.gov.vn

59

 Phan Thanh Hải

 Hiệu trưởng

Trường TCNGTVT

 0913269365

 haipt.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

60

 Đỗ Văn Thuân

 Phó hiệu trưởng

Trường TCNGTVT

 0913269462

 thuandv.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

61

 Hoàng Thị Lam

 Phó hiệu trưởng

Trường TCNGTVT

 0912582247

 lamht.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

 

 Thanh tra Sở 

   

 02373913651

 tts.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

  62

Vương Quốc Quân 

 
Chánh thanh tra
 
Thanh tra Sở 0904171425 quanvq.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

63

 Lê Sỹ Do

 Phó Chánh thanh tra

 Thanh tra Sở

 0912648323

 dols.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

64

 Lê Văn Lương

 Phó Chánh thanh tra

 Thanh tra Sở

 0903494111

 luonglv.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

 
Ban QL Bảo trì CTGT và điều hành hoạt động vận tải HKCC
   

 02373515516

 bbt.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

65

 Trần Nhật Thành 

 Giám đốc 

 Ban QL Bảo trì CTGT và điều hành hoạt động vận tải HKCC

 0983161269

 thanhtn.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

66

 Trịnh Quốc Việt 

 Phó giám đốc 

 Ban QL Bảo trì CTGT và điều hành hoạt động vận tải HKCC

 0904327567

 viettq.sgtvt@thanhoa.gov.vn

67

 Hoàng Vũ Thạo

 Phó giám đốc 

 Ban QL Bảo trì CTGT và điều hành hoạt động vận tải HKCC

 0917279517

 thaohv.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

68

 Đinh Quang Trung

 Phó giám đốc 

 Ban QL Bảo trì CTGT và điều hành hoạt động vận tải HKCC

 0913356826

 trungdq.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

 

 

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm : Trưởng Ban biên tập

Địa chỉ: 42 Đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa

Điện thoại: (02373)852.360; Fax: (02373)855.129; Email: sgtvt@thanhhoa.gov.vn