Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa
  • Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 650

    Hôm nay: 2797

    Đã truy cập: 11289872

Cán bộ, công chức
                       DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
                    SỞ GTVT THANH HÓA
 
TT
         Họ và tên
           Chức vụ
                      Bộ phận
                      công tác
  Điện thoại
            Địa chỉ hộp thư công vụ
 
Sở GTVT
                                                                                             
02373852360
sgtvt@thanhhoa.gov.vn
 
Lãnh đạo Sở
                                                                                           
1
Trịnh Huy Triều
Giám đốc
 
 
trieuth.sgtvt@thanhhoa.gov.vn
2
Nguyễn Đức Trung
Phó giám đốc
 
 
trungnd.sgtvt@thanhhoa.gov.vn
3
Phạm Văn Tuấn
Phó giám đốc
 
 
tuanpv.sgtvt@thanhhoa.gov.vn
4 Lại Thế Khái  Phó giám đốc     khailt.sgtvt@thanhhoa.gov.vn
5 Đào Vũ Việt  Phó giám đốc     vietdv.sgtvt@thanhhoa.gov.vn
 
Phòng kế hoạch tài chính
 
pkhtc.sgtvt@thanhhoa.gov.vn
6
Phạm Văn Chung
Trưởng phòng
Phòng kế hoạch tài chính
0912211549
chungpv.sgtvt@thanhhoa.gov.vn
7
Lê Ngọc Phương
Phó TP
Phòng kế hoạch tài chính
0904567383
phuongln.sgtvt@thanhhoa.gov.vn
8
Lê Như Tiên Phong
Phó TP
Phòng kế hoạch tài chính
0901744888
phonglnt.sgtvt@thanhhoa.gov.vn
9
Nguyễn Đình Như
Chuyên  viên
Phòng kế hoạch tài chính
0989811646
nhund.sgtvt@thanhhoa.gov.vn
10
Trần Thị Thoa
Chuyên viên
Phòng kế hoạch tài chính
0904299977
thoatt.sgtvt@thanhhoa.gov.vn
11
Vũ Thị Khánh
Chuyên viên
Phòng kế hoạch tài chính
0912186518
khanhvt.sgtvt@thanhhoa.gov.vn
12
Nguyễn Thái Bình
Chuyên viên
Phòng kế hoạch tài chính
0976979934
binhnt.sgtvt@thanhhoa.gov.vn
13
Trần Mạnh Hùng
Chuyên viên 
Phòng Kế hoạch tài chính
0913293283
hungtm.sgtvt@thanhhoa.gov.vn
 
Văn phòng Sở
 
vps.sgtvt@thanhhoa.gov.vn
14
Hoàng Vũ Thạo
Quyền Chánh VP
Văn phòng
0986130067
thaohv.sgtvt@thanhhoa.gov.vn
15
Mai Xuân Tình
Phó Chánh VP
Văn phòng
0983022001
tinhmx.sgtvt@thanhhoa.gov.vn
16
Nguyễn Tiến Trung
Chuyên viên
Văn phòng
0944849686
trungnt.sgtvt@thanhhoa.gov.vn
17
Bùi Thị Hương
Chuyên viên
Văn phòng
0965064561
huongbt.sgtvt@thanhhoa.gov.vn
18
Phan Tố Nga
Văn thư  
Văn phòng
0904716234
ngapt.sgtvt@thanhhoa.gov.vn
19
Nguyễn Thị Phương
Chuyên viên
Văn phòng
0917327238
phuongnt.sgtvt@thanhhoa.gov.vn
20
Phạm Thành Long
Chuyên viên
Văn phòng
0915978106
longpt.sgtvt@thanhhoa.gov.vn
21
Nguyễn Thị Thúy
Chuyên viên 
Văn phòng 
0917646051
thuynt.sgtvt@thanhhoa.gov.vn
22
Trần Thị Huyền Trang
Chuyên viên
Văn phòng
0969598868
trangtth.sgtvt@thanhhoa.gov.vn
23
Lê Huy Hùng
Lái xe
Văn phòng
0988728568
 
24
Bùi Phương Nam
Lái xe
Văn phòng
0344038552
 
25
Lê Đình Hùng
Lái xe
Văn phòng
0965250466
 
26
Trương Thanh Tùng
Lái xe
Văn phòng
0918385759
 
 
Phòng quản lý vận tải
 
qlvt.sgtvt@thanhhoa.gov.vn
27
Vũ Minh Thuận
Trưởng phòng
Phòng quản lý vận tải
0903778239
thuanvm.sgtvt@thanhhoa.gov.vn
28
Nguyễn Thành Cương
Phó TP
Phòng quản lý vậntải
0983225096
cuongnt.sgtvt@thanhhoa.gov.vn
29
Dương Thái Học
Chuyên viên
Phòng quản lý vận tải
0913293887
hocdt.sgtvt@thanhhoa.gov.vn
30
Mai Văn Phương 
Chuyên viên
Phòng quản lý vận tải
0984523961
phuongmv.sgtvt@thanhhoa.gov.vn
31
Mai Văn An
Chuyên viên
Phòng quản lý vậntải
0986204533
anmv.sgtvt@thanhoa.gov.vn
 
Phòng quản lý phương tiện và người lái
 
qlptnl.sgtvt@thanhhoa.gov.vn
32
Phạm Hoài Nam
Trưởng phòng
Phòng QLPT&NL
0943077099
namph.sgtvt@thanhhoa.gov.vn
33
Lê Văn Tự
Phó TP
Phòng QLPT&NL
0936733556
tulv.sgtvt@thanhhoa.gov.vn
34
Phạm Văn Thuận
Chuyên viên
Phòng QLPT&NL
0973911980
thuanpv.sgtvt@thanhhoa,gov.vn
35
Nguyễn Văn Minh
Chuyên viên
Phòng QLPT&NL
0915799665
minhnv.sgtvt@thanhhoa.gov.vn
36
Trịnh Đông Sơn
Chuyên viên
Phòng QLPT&NL
0903448456
sơntd.sgtvt@thanhhoa.gov.vn
37
 Phạm Xuân Sơn 
Chuyên viên
Phòng QLPT&NL
0846811136
sonpx.sgtvt@thanhhoa.gov.vn
 
Phòng thẩm định KHKT
 
ptdkt.sgtvt@thanhhoa.gov.vn
38
Trịnh Xuân Nguyên
Trưởng phòng
Phòng thẩm định   KHKT
0913373727
nguyentx.sgtvt@thanhhoa.gov.vn
39
Ngô Thanh Sơn
Phó TP
Phòng thẩm định   KHKT
0913293783
sonnt.sgtvt@thanhhoa.gov.vn
40 Nguyễn Tiến Dũng  Phó TP Phòng thẩm định   KHKT 0913673556 dungnt.sgtvt@thanhhoa.gov.vn
41
Lê Văn Thọ
Chuyên viên
Phòng thẩm định   KHKT
0945400345
tholv.sgtvt@thanhhoa.gov.vn
42
Nguyễn Xuân Chung
Chuyên viên
Phòng thẩm định   KHKT
0935171984
chungnx.sgtvt@thanhhoa.gov.vn
43
Nguyễn Đức Trình
Chuyên viên
Phòng thẩm định   KHKT
0989103217
trinhnd.sgtvt@thanhhoa.gov.vn
44
Hoàng Văn Tú
Chuyên viên
Phòng thẩm định   KHKT
0918582013
tuhv.sgtvt@thanhhoa.gov.vn
45
Nguyễn Thành Tân
Chuyên viên
Phòng thẩm định   KHKT
0914345968
tannt.sgtvt@thanhhoa.gov.vn
46
Trương Văn Thuyết
Chuyên viên
Phòng thẩm định   KHKT
0983627035
thuyettv.sgtvt@thanhhoa.gov.vn
 
Phòng quản lý giao thông
 
pqlgt.sgtvt@thanhhoa.gov.vn
47
Lý Văn Thích
Trưởng phòng
Phòng quản lý giao thông
0949777945
thichlv.sgtvt@thanhhoa.gov.vn
48
Hoàng Văn Trung
Phó TP
Phòng quản lý giao thông
0913538399
trunghv.sgtvt@thanhhoa.gov.vn
49
Lưu Vũ Linh
Phó TP
Phòng quản lý giao thông
0913745234
linhlv.sgtvt@thanhhoa.gov.vn
50
Lê Quang Long
Chuyên viên
Phòng quản lý giao thông
0986091767
longlq.sgtvt@thanhhoa.gov.vn
51
Trịnh Quốc Tuấn
Chuyên viên
Phòng quản lý giao thông
0974367111
tuantq.sgtvt@thanhhoa.gov.vn
52
Vũ Tiến Dũng
Chuyên viên
Phòng quản lý giao thông
0988186389
dungvt.sgtvt@thanhhoa.gov.vn
53
Nguyễn Thanh Tùng
Chuyên viên
Phòng quản lý giao thông
0918080898
tungnt.sgtvt@thanhhoa.gov.vn
54
Phạm Tiến Dũng
Chuyên viên
Phòng quản lý giao thông
0977841479
dungpt.sgtvt@thanhhoa.gov.vn
55
Nguyễn Hồng Lĩnh 
Chuyên viên
Phòng quản lý giao thông
0914146028
linhnh.sgtvt@thanhhoa.gov.vn
  Thanh tra Sở     02373913651 tts.sgtvt@thanhhoa.gov.vn
56 Vương Quốc Quân Chánh thanh tra   0904171425 quanvq.sgtvt@thanhhoa.gov.vn
57 Lê Văn Lương Phó Chánh thanh tra   0903494111 luonglv.sgtvt@thanhhoa.gov.vn
58 Nguyễn Đăng Dinh Phó Chánh thanh tra   0936326838 dinhnd.sgtvt@thanhhoa.gov.vn
 
Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới
 
02373961959
ttdkxcg.sgtvt@thanhhoa.gov.vn
59 Nguyễn Văn Khoát   Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 0913293246 khoatnv.sgtvt@thanhhoa.gov.vn
60
Bùi Văn Tuyên
Phó giám đốc
Trung tâm đăng kiểm
0912142347
tuyenbv.sgtvt@thanhhoa.gov.vn
61
Phạm Vũ Huy
Phó giám đốc
Trung tâm đăng kiểm
0979595683
huypv.sgtvt@thanhhoa.gov.vn
 
Trường trung cấp nghề GTVT
 
02373941164
truongtcngtvt.sgtvt
@thanhhoa.gov.vn
62
Phan Thanh Hải
Hiệu trưởng
Trường TCNGTVT
0913269365
haipt.sgtvt@thanhhoa.gov.vn
63
Lê Văn Tuấn
Phó hiệu trưởng
Trường TCNGTVT
0912030035
tuanlv.sgtvt@thanhhoa.gov.vn
64
Hoàng Thị Lam
Phó hiệu trưởng
Trường TCNGTVT
0912582247
lamht.sgtvt@thanhhoa.gov.vn
 
Ban QL Bảo trì CTGT và điều hành hoạt động vận tải HKCC
 
 
02373515516
bbt.sgtvt@thanhhoa.gov.vn
65
Trần Nhật Thành
Giám đốc
Ban QL Bảo trì CTGT và điều hành hoạt động vận tải HKCC
0983161269
thanhtn.sgtvt@thanhhoa.gov.vn
66
Trịnh Quốc Việt
Phó giám đốc
Ban QL Bảo trì CTGT và điều hành hoạt động vận tải HKCC
0904327567
viettq.sgtvt@thanhoa.gov.vn
67
Hoàng Văn Tuyển
Phó giám đốc
Ban QL Bảo trì CTGT và điều hành hoạt động vận tải HKCC
0912028863
tuyenhv.sgtvt@thanhhoa.gov.vn
68
Đinh Quang Trung
Phó giám đốc
Ban QL Bảo trì CTGT và điều hành hoạt động vận tải HKCC
0913356826
trungdq.sgtvt@thanhhoa.gov.vn
 

 

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm : Trưởng Ban biên tập

Địa chỉ: 42 Đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa

Điện thoại: (02373)852.360; Fax: (02373)855.129; Email: sgtvt@thanhhoa.gov.vn