Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa
  • Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 34

    Hôm nay: 947

    Đã truy cập: 4608749

Cơ cấu tổ chức

                                  DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC SỞ GTVT THANH HÓA

  TT

           Họ và tên

       Chức vụ

    Bộ phận công tác

    Điện thoại

           Địa chỉ hộp thư công vụ  

 

 

 Lãnh đạo Sở 

                                                                                            

Sở GTVT: sgtvt@thanhhoa.gov.vn

1

 Nguyễn Văn Khiên  

 Giám đốc 

 

 0913025617

 khiennv.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

2

 Nguyễn Đức Trung

 Phó giám đốc 

 

 0913293630

 trungnd.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

3

 Vương Quốc Tuấn

 Phó giám đốc 

 

 0913356889

 tuanvq.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

4

 Phạm Văn Tuấn 

 Phó giám đốc 

   0912001123  tuanpv.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

 

Phòng kế hoạch tài chính

 

 pkhtc.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

5

 Phạm Văn Chung

 Trưởng phòng

 Phòng kế hoạch tài   chính

 0912211549

 chungpv.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

6

 Lưu Vũ Linh

 Phó TP

 Phòng kế hoạch tài   chính

0913745234

 linhlv.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

7

 Nguyễn Đình Như

 Chuyên viên

 Phòng kế hoạch tài   chính

 0989811646

 nhund.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

8

 Trần Thị Thoa

 Chuyên viên

 Phòng kế hoạch tài   chính

 0904299977

 thoatt.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

9

 Vũ Thị Khánh

 Chuyên viên

 Phòng kế hoạch tài   chính

 0912186518

 khanhvt.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

11

 Lê Như Tiên Phong

 Chuyên viên

 Phòng kế hoạch tài   chính 

 0901744888 

 phonglnt.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

 12

 Lê Ngọc Phương 

 Chuyên viên

  Phòng kế hoạch tài      chính   0904567383  phuongln.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

13

 Trần Mạnh Hùng 

 Chuyên viên  

 Phòng Kế hoạch tài   chính 

 0913293283

 hungtm.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

14
 Lê Tiến Vượng
 Chuyên viên  Phòng Kế hoạch tài   chính   0936886199  vuonglt.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

 

 Văn phòng Sở

 02373.852360

 vps.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

15

 Phạm Hoài Nam 

 Chánh VP

 Văn phòng

 0943077099

 namph.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

16

 Mai Xuân Tình 

 Phó Chánh VP

 Văn phòng

 0983022001

 tinhmx.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

17

 Nguyễn Tiến Trung 

 Chuyên viên

 Văn phòng

 0944849686

 trungnt.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

18

 Bùi Thị Hương

 Chuyên viên

 Văn phòng

 0984653697

 huongbt.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

19

 Phan Tố Nga

 Văn thư   

 Văn phòng

 0904716234

 ngapt.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

20

 Nguyễn Thị Phương

 Chuyên viên

 Văn phòng

 0917327238

 phuongnt.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

21

 Phạm Thành Long 

 Chuyên viên 

 Văn phòng 

 0915978106

 longpt.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

22

 Nguyễn Thị Thúy 

 Chuyên viên  

 Văn phòng  

 0917646051

 thuynt.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

23

 Bùi Đình Thảo 

 Lái xe 

 Văn phòng 

 0979814699

 

24

 Lê Huy Hùng 

 Lái xe 

 Văn phòng 

 0988728568

 

25

 Bùi Phương Nam 

 Lái xe 

 Văn phòng 

 0344038552

 

26

 Lê Đình Hùng 

 Lái xe  Văn phòng   0965250466  

 

Phòng quản lý vận tải

 

 qlvt.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

27

 Vũ Minh Thuận

 Trưởng phòng 

Phòng quản lý vận tải

 0903778239

 thuanvm.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

28

 Nguyễn Văn Luật

 Phó TP

Phòng quản lý vận tải

 0912094209

 luatnv.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

29

 Dương Thái Học

 Chuyên viên

Phòng quản lý vận tải

 0913293887

 hocdt.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

30

 Mai Văn Phương  

 Chuyên viên 

Phòng quản lý vận tải

 0984523961

 phuongmv.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

31

 Mai Văn An 

 Chuyên viên 

Phòng quản lý vậntải 

 0986204533

 anmv.sgtvt@thanhoa.gov.vn

32
 
Nguyễn Thành Cương 
 
 Chuyên viên  Phòng quản lý vậntải  0983225096 cuongnt.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

 

Phòng quản lý phương tiện và người lái

 

 qlptnl.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

33

 Lại Thế Khái 

 Trưởng phòng 

 Phòng QLPT&NL

 0916599929

 khailt.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

34

 Lê Văn Tuấn

 Phó TP

 Phòng QLPT&NL

 0912030035

 tuanlv.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

35

 Phạm Văn Thuận

 Chuyên viên

 Phòng QLPT&NL

 0973911980

 thuanpv.sgtvt@thanhhoa,gov.vn

36

 Mai Thị Thảo

 Chuyên viên

 Phòng QLPT&NL

 0976247273

 thaomt.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

37

 Lê Văn Tự

 Chuyên viên

 Phòng QLPT&NL

 0936733556

 tulv.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

38

 Nguyễn Văn Minh 

 Chuyên viên 

 Phòng QLPT&NL   0915799665  minhnv.sgtvt@thanhhoa.gov.vn
39
 
Trịnh Đông Sơn 
 
 Chuyên viên   Phòng QLPT&NL   0903448456 sơntd.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

 

Phòng thẩm định KHKT

 

 ptdkt.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

40

 Trịnh Xuân Nguyên

 Trưởng phòng 

 Phòng thẩm định   KHKT

 0913373727

 nguyentx.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

41

 Nguyễn Đăng Dinh

 Phó TP 

 Phòng thẩm định   KHKT

 0936326838

 dinhnd.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

42

 Ngô Thanh Sơn 

 Phó TP

 Phòng thẩm định   KHKT

 0913293783

 sonnt.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

43

 Lê Văn Thọ

 Chuyên viên

 Phòng thẩm định   KHKT

 0945400345

 tholv.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

44

 Nguyễn Xuân Chung

 Chuyên viên

 Phòng thẩm định   KHKT

 0935171984

 chungnx.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

45

 Nguyễn Đức Trình

 Chuyên viên

 Phòng thẩm định   KHKT

 0989103217

 trinhnd.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

46

 Hoàng Văn Tú

 Chuyên viên

 Phòng thẩm định   KHKT

 0918582013

 tuhv.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

47

 Nguyễn Thành Tân 

 Chuyên viên 

 Phòng thẩm định   KHKT

 0914345968

 tannt.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

48
 
Trương Văn Thuyết 
 
 Chuyên viên   Phòng thẩm định   KHKT  0983627035  thuyettv.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

 

Phòng quản lý giao thông NT

 

 pqlgtnt.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

49

 Đinh Quang Trung

 Trưởng phòng 

 Phòng quản lý GTNT

 0913356826

 trungdq.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

50

 Nguyễn Thanh Tùng 

 Chuyên viên 

 Phòng quản lý GTNT

 0918080898

 tungnt.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

 

Phòng quản lý giao thông

 

 pqlgt.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

51

 Lý Văn Thích

 Trưởng phòng 

 Phòng quản lý giao thông

 0949777945

 thichlv.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

52

 Hoàng Văn Tuyển 

 Phó TP

 Phòng quản lý giao thông

 0912028863

 tuyenhv.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

53

 Hoàng Văn Trung

 Phó TP

 Phòng quản lý giao thông

 0913538399

 trunghv.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

54

 Nguyễn Tấn Sinh

 Chuyên viên

 Phòng quản lý giao thông

 0912582653

 sinhnt.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

55

 Lê Quang Long 

 Chuyên viên

 Phòng quản lý giao thông

 0986091767

 longlq.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

56

 Trịnh Quốc Tuấn

 Chuyên viên

 Phòng quản lý giao thông

 0974367111

 tuantq.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

57

 Nguyễn Thái Bình
 Chuyên viên 
Phòng quản lý giao thông
 0976979934
 binhnt.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

 

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới

 

 ttdkxcg.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

58

 Lâm Minh Phúc

 Giám đốc

Trung tâm đăng kiểm

 0913293741

 phuclm.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

59

 Nguyễn Văn Khoát 

 Phó giám đốc 

Trung tâm đăng kiểm 

 0913293246

 khoatnv.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

60

 Bùi Văn Tuyên 

 Phó giám đốc 

Trung tâm đăng kiểm 

 0912142347

 tuyenbv.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

 

Trường trung cấp nghề GTVT

 
 truongtcngtvt.sgtvt
 @thanhhoa.gov.vn

61

 Phan Thanh Hải

 Hiệu trưởng

Trường TCNGTVT

 0913269365

 haipt.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

62

 Đỗ Văn Thuân

 Phó hiệu trưởng

Trường TCNGTVT

 0913269462

 thuandv.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

63

 Hoàng Thị Lam

 Phó hiệu trưởng

Trường TCNGTVT

 0912582247

 lamht.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

 

 

Thanh tra Sở 

 

 tts.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

64

 Trịnh Ngọc Minh

 Chánh thanh tra

 Thanh tra Sở

 0903253416

 minhtn.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

65

 Lê Sỹ Do

 Phó Chánh   thanh tra

 Thanh tra Sở

 0912648323

 dols.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

66

 Lê Văn Lương

 Phó Chánh   thanh tra

 Thanh tra Sở

 0903494111

 luonglv.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

67

 Vương Quốc Quân 

 Phó Chánh   thanh tra

 Thanh tra Sở

 0904171425

 quanvq.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm : Trưởng Ban biên tập

Địa chỉ: 42 Đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa

Điện thoại: (02373)852.360; Fax: (02373)855.129; Email: sgtvt@thanhhoa.gov.vn