Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa
Niêm yết công khai quyết toán các công trình sửa chữa định kỳ năm 2020 (Nguồn quỹ bảo trì đường bộ địa phương)

Ngày 04/02/2021, Sở GTVT ban hành Thông báo số 581/TB-SGTVT về việc niêm yết công khai quyết toán các công trình sửa chữa định kỳ năm 2020 (Nguồn quỹ bảo trì đường bộ địa phương)

Chi tiết »
Công khai dự toán thu, chi NSNN năm 2020 của Sở GTVT Thanh Hóa

Ngày 14/02/2020, Sở GTVT ban hành Quyết định số 132/QĐ-SGTVT; Báo cáo số: 476/SGTVT-VP về công khai dự toán NSNN năm 2020

Chi tiết »
Công khai kế hoạch chi Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương- Đợt 4 năm 2019 của Sở GTVT

Ngày 04/11/2019, Sở GTVT ban hành Công văn số 1144/QĐ-SGTVT về việc Công bố công khai kế hoạch chi Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương- Đợt 4 năm 2019 của Sở GTVT

Chi tiết »
Công khai Kế hoạch vốn nguồn sự nghiệp kinh tế năm 2019 của Sở GTVT Thanh Hóa

Ngày 02/04/2019, Sở GTVT ban hành Quyết định số 282/QĐ-SGTVT về việc công bố công khai Kế hoạch vốn nguồn sự nghiệp kinh tế năm 2019 của Sở GTVT Thanh Hóa

Chi tiết »
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm : Trưởng Ban biên tập

Địa chỉ: 42 Đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa

Điện thoại: (02373)852.360; Fax: (02373)855.129; Email: sgtvt@thanhhoa.gov.vn