Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa
  • Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 132

    Hôm nay: 3956

    Đã truy cập: 10899970

Công bố biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định liên tỉnh trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá Quý II năm 2023

Ngày 18/5/2023, Sở GTVT ban hành Quyết định số 394/QĐ-SGTVT về Quyết định Công bố biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định liên tỉnh trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá Quý II năm 2023

Chi tiết »
Phê duyệt và công bố Biểu đồ chạy xe tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Quý III năm 2022

Ngày 15/7/2022, Sở GTVT ban hành Quyết định số 773/QĐ-SGTVT về Quyết định phê duyệt và công bố Biểu đồ chạy xe tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Quý III năm 2022

Chi tiết »
Quyết định về việc Phê duyệt và công bố Biểu đồ chạy xe tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô liên tỉnh, nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa từ tháng 3 năm 2022

Ngày 01/03/2022, Sở GTVT ban hành Quyết định số 277/QĐ-SGTVT về Phê duyệt và công bố Biểu đồ chạy xe tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô liên tỉnh, nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa từ tháng 3 năm 2022

Chi tiết »
QUYẾT ĐỊNH phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Danh mục chi tiết mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa từ tháng 4 năm 2020

Ngày 09/4/2020, Sở GTVT ban hành Quyết định 353/QĐ-SGTVT về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Danh mục chi tiết mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa từ tháng 4 năm 2020

Chi tiết »
Bổ sung biểu đồ chạy xe tuyến vận tải hành khách nội tỉnh năm 2020 bằng xe ô tô

Ngày 16/01/2020, Sở GTVT ban hành Quyết định số 66/QĐ-SGTVT về việc bổ sung danh mục chi tiết tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030

Chi tiết »
Quyết định phê duyệt điều chỉnh biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải đường bộ liên tỉnh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa từ tháng 9 năm 2019

Ngày 24/9/2019, Sở GTVT ban hành Quyết định số 992/QĐ-SGTVT về việc phê duyệt điều chỉnh biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải đường bộ liên tỉnh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa từ tháng 9 năm 2019.

Chi tiết »
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm : Trưởng Ban biên tập

Địa chỉ: 42 Đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa

Điện thoại: (02373)852.360; Fax: (02373)855.129; Email: sgtvt@thanhhoa.gov.vn