Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa
Lộ trình các tuyến xe buýt trên địa bàn tỉnh

Thông tin xe buýt Thanh Hóa 

Các tin liên quan
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm : Trưởng Ban biên tập

Địa chỉ: 42 Đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa

Điện thoại: (02373)852.360; Fax: (02373)855.129; Email: sgtvt@thanhhoa.gov.vn