Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa
Bổ sung biểu đồ chạy xe tuyến vận tải hành khách nội tỉnh năm 2020 bằng xe ô tô

Ngày 16/01/2020, Sở GTVT ban hành Quyết định số 66/QĐ-SGTVT về việc bổ sung danh mục chi tiết tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030

Chi tiết »
Quyết định phê duyệt điều chỉnh biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải đường bộ liên tỉnh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa từ tháng 9 năm 2019

Ngày 24/9/2019, Sở GTVT ban hành Quyết định số 992/QĐ-SGTVT về việc phê duyệt điều chỉnh biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải đường bộ liên tỉnh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa từ tháng 9 năm 2019.

Chi tiết »
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm : Trưởng Ban biên tập

Địa chỉ: 42 Đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa

Điện thoại: (02373)852.360; Fax: (02373)855.129; Email: sgtvt@thanhhoa.gov.vn