Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa
Lịch tiếp công dân các tháng tiếp theo năm 2020 của Sở GTVT Thanh Hóa

Ngày 27/8/2020, Sở GTVT ban hành Thông báo số 33/TB-SGTVT về Lịch tiếp công dân các tháng tiếp theo năm 2020 của Sở GTVT Thanh Hóa

Chi tiết »
Lịch tiếp công dân năm 2020 của Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa

Ngày 17/12/2019, Sở GTVT ban hành Thông báo số 5050/TB-SGTVT về Lịch tiếp công dân năm 2020 của Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa

Chi tiết »
Lịch tiếp công dân năm 2019 của Sở Giao thông vận tải

Ngày 26/12/2018, Sở GTVT ban hành thông báo số 5024/TB-SGTVT về lịch tiếp công dân năm 2019 của Sở GTVT Thanh Hóa.

Chi tiết »
Lịch tiếp công dân năm 2017 của Sở GTVT Thanh Hóa

Ngày 07/02/2017, Sở GTVT ban hành thông báo số 397/TB-SGTVT về Lịch tiếp công dân 2017 của Sở GTVT Thanh Hóa.

Chi tiết »
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm : Trưởng Ban biên tập

Địa chỉ: 42 Đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa

Điện thoại: (02373)852.360; Fax: (02373)855.129; Email: sgtvt@thanhhoa.gov.vn