Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa
Công khai dự toán thu, chi NSNN năm 2020 của Sở GTVT Thanh Hóa

Ngày 14/02/2020, Sở GTVT ban hành Quyết định số 132/QĐ-SGTVT; Báo cáo số: 476/SGTVT-VP về công khai dự toán NSNN năm 2020

Chi tiết »
Công khai kế hoạch chi Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương- Đợt 4 năm 2019 của Sở GTVT

Ngày 04/11/2019, Sở GTVT ban hành Công văn số 1144/QĐ-SGTVT về việc Công bố công khai kế hoạch chi Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương- Đợt 4 năm 2019 của Sở GTVT

Chi tiết »
Công khai Kế hoạch vốn nguồn sự nghiệp kinh tế năm 2019 của Sở GTVT Thanh Hóa

Ngày 02/04/2019, Sở GTVT ban hành Quyết định số 282/QĐ-SGTVT về việc công bố công khai Kế hoạch vốn nguồn sự nghiệp kinh tế năm 2019 của Sở GTVT Thanh Hóa

Chi tiết »
Công khai kế hoạch chi Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương- Đợt 1, 2, 3 năm 2019

SGTVT công bố Công khai kế hoạch chi Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương- Đợt 1, 2, 3 năm 2019

Chi tiết »
Công bố công khai dự toán thu, chi NSNN năm 2019 của Sở GTVT Thanh Hóa

Ngày 08/1/2019, Sở GTVT ban hành Quyết định số 20/QĐ-SGTVT về việc Công bố công khai dự toán thu, chi NSNN năm 2019 của Sở GTVT Thanh Hóa

Chi tiết »
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm : Trưởng Ban biên tập

Địa chỉ: 42 Đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa

Điện thoại: (02373)852.360; Fax: (02373)855.129; Email: sgtvt@thanhhoa.gov.vn