Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa
Công khai Kế hoạch vốn nguồn sự nghiệp kinh tế năm 2019 của Sở GTVT Thanh Hóa

Ngày 02/04/2019, Sở GTVT ban hành Quyết định số 282/QĐ-SGTVT về việc công bố công khai Kế hoạch vốn nguồn sự nghiệp kinh tế năm 2019 của Sở GTVT Thanh Hóa

Chi tiết »
Công khai kế hoạch chi Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương- Đợt 1 năm 2019

Ngày 02/04/2019, Sở GTVT ban hành Quyết định số 281/QĐ-SGTVT về việc công bố Công khai kế hoạch chi Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương- Đợt 1 năm 2019

Chi tiết »
Công bố công khai dự toán thu, chi NSNN năm 2019 của Sở GTVT Thanh Hóa

Ngày 08/1/2019, Sở GTVT ban hành Quyết định số 20/QĐ-SGTVT về việc Công bố công khai dự toán thu, chi NSNN năm 2019 của Sở GTVT Thanh Hóa

Chi tiết »
Công khai điều chỉnh bổ sung dự toán chi Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương năm 2018 của Sở GTVT

Ngày 09/1/2019, Sở GTVT ban hành Quyết định số 19/QĐ-SGTVT về việc Công khai điều chỉnh bổ sung dự toán chi Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương năm 2018 của Sở GTVT

Chi tiết »
Thông báo về việc niêm yết công khai quyết toán các công trình sửa chữa định kỳ năm 2018 ( Nguồn quỹ bảo trì đường bộ địa phương )

Ngày 28/1/2019, Sở GTVT ban hành Thông báo số 402/TB-SGTVT về việc niêm yết công khai quyết toán các công trình sửa chữa định kỳ năm 2018 ( Nguồn quỹ bảo trì đường bộ địa phương )

Chi tiết »
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm : Trưởng Ban biên tập

Địa chỉ: 42 Đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa

Điện thoại: (02373)852.360; Fax: (02373)855.129; Email: sgtvt@thanhhoa.gov.vn