Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa
Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 12 năm 2019

Ngày 20/11/2019, Sở GTVT ban hành Kế hoạch số 4613/KH-SGTVT về Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 12 năm 2019 trên địa bàn tỉnh

Chi tiết »
Ban hành thông tư về về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư 38/2019/TT-BGTVT "Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ".

Chi tiết »
Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 11 năm 2019

Ngày 24/10/2019, Sở GTVT ban hành Kế hoạch số 4099/KH-SGTVT về Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 11 năm 2019 trên địa bàn tỉnh

Chi tiết »
Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 10 năm 2019

Ngày 25/9/2019, Sở GTVT ban hành Kế hoạch số 3603/KH-SGTVT về Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 10 năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Chi tiết »
Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Thanh Hóa kiểm định 26.478 lượt phương tiện xe cơ giới

Những tháng đầu năm 2019, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Thanh Hóa tiếp tục thực hiện việc giám sát chặt chẽ các khâu kiểm định, nhằm tuân thủ các quy định của Cục Đăng kiểm Việt Nam, Sở Giao thông – Vận tải.

Chi tiết »
Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 9 năm 2019

Ngày 21/8/2019, Sở GTVT ban hành Kế hoạch số 3114/KH-SGTVT về kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 9 năm 2019 trên địa bàn tỉnh

Chi tiết »
Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 8 năm 2019

Ngày 23/7/2019, Sở GTVT ban hành Kế hoạch số 2734/KH-SGTVT về Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 8 năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Chi tiết »
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm : Trưởng Ban biên tập

Địa chỉ: 42 Đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa

Điện thoại: (02373)852.360; Fax: (02373)855.129; Email: sgtvt@thanhhoa.gov.vn