Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa
Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 10 năm 2019

Ngày 25/9/2019, Sở GTVT ban hành Kế hoạch số 3603/KH-SGTVT về Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 10 năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Chi tiết »
Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 9 năm 2019

Ngày 21/8/2019, Sở GTVT ban hành Kế hoạch số 3114/KH-SGTVT về kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 9 năm 2019 trên địa bàn tỉnh

Chi tiết »
Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 8 năm 2019

Ngày 23/7/2019, Sở GTVT ban hành Kế hoạch số 2734/KH-SGTVT về Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 8 năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Chi tiết »
Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 7 năm 2019

Ngày 21/6/2019, Sở GTVT ban hành Kế hoạch số 2261/KH-SGTVT về Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 7 năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Chi tiết »
Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 6 năm 2019

Ngày 21/5/2019, Sở GTVT ban hành Kế hoạch số 1806/KH-SGTVT về Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 6 năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Chi tiết »
Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 5 năm 2019

Ngày 22/4/2019, Sở GTVT ban hành Kế hoạch số 1403/KH-SGTVT về Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp Giấy phép lái xe tháng 5 năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Chi tiết »
Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 4 năm 2019

Ngày 22/3/2019, Sở GTVT ban hành Kế hoạch số 1030/KH-SGTVT về Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 4 năm 2019 trên địa bàn tỉnh

Chi tiết »
Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 3 năm 2019

Ngày 20/2/2019, Sở GTVT ban hành Kế hoạch số 547/KH-SGTVT về Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 3 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Chi tiết »
Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 2 năm 2019

Ngày 24/1/2019, Sở GTVT ban hành Kế hoạch số 340/KH-SGTVT về Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 2 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Chi tiết »
Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp Giấy phép lái xe tháng 1 năm 2019

Ngày 24/12/2018, Sở GTVT ban hành Kế hoạch số 4965/KH-SGTVT về Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp Giấy phép lái xe tháng 1 năm 2019 trên địa bàn tỉnh .

Chi tiết »
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm : Trưởng Ban biên tập

Địa chỉ: 42 Đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa

Điện thoại: (02373)852.360; Fax: (02373)855.129; Email: sgtvt@thanhhoa.gov.vn