Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa
Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 10 năm 2020

Ngày 22/9/2020, Sở GTVT ban hành Kế hoạch số 4061/KH-SGTVT về Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 10 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Chi tiết »
Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 9 năm 2020

Ngày 21/8/2020, Sở GTVT ban hành Kế hoạch số 3549/KH-SGTVT về Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 9 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Chi tiết »
Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 8 năm 2020

Ngày 22-7-2020, Sở GTVT ban hành Kế hoạch số 2969/KH-SGTVT về Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 8 năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Chi tiết »
Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 7 năm 2020

Ngày 24/6/2020, Sở GTVT ban hành Kế hoạch 2531/KH-SGTVT về Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 7 năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Chi tiết »
Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 6 năm 2020

Ngày 25/5/2020, Sở GTVT ban hành Kế hoạch số 2036/KH-SGTVT về Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 6 năm 2020 trên địa bàn tỉnh

Chi tiết »
Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 5 năm 2020

Ngày 23/4/2020, Sở GTVT ban hành Kế hoạch số 05/KH-SGTVT về kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 5 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Chi tiết »
Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 4 năm 2020

Ngày 23/03/2020, Sở GTVT ban hành Kế hoạch số 968/KH-SGTVT về Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 4 năm 2020 trên địa bàn tỉnh

Chi tiết »
Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 3 năm 2020

Ngày 25/02/2020, Sở GTVT ban hành Kế hoạch số 571/KH-SGTVT về Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 3 năm 2020 trên địa bàn tỉnh

Chi tiết »
Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 2 năm 2020

Ngày 21/01/2020, Sở GTVT ban hành Kế hoạch số 307/KH-SGTVT về Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 2 năm 2020 trên địa bàn tỉnh

Chi tiết »
Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 1 năm 2020

Ngày 24/12/2019, Sở GTVT ban hành Kế hoạch số 5183/KH-SGTVT về Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 1 năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Chi tiết »
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm : Trưởng Ban biên tập

Địa chỉ: 42 Đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa

Điện thoại: (02373)852.360; Fax: (02373)855.129; Email: sgtvt@thanhhoa.gov.vn