Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa
  • Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 21

    Hôm nay: 68

    Đã truy cập: 3952444

Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 4 năm 2021

Ngày 24/3/2021, Sở Giao thông vận tải ban hành Kế hoạch số 1225/KH-SGTVT về Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 4 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Chi tiết »
Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 3 năm 2021

Ngày 24/02/2021, Sở GTVT ban hành Kế hoạch số 07/KH-SGTVT về Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 3 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Chi tiết »
Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 2 năm 2021

Ngày 25/01/2021, Sở GTVT ban hành Kế hoạch số 388/KH-SGTVT về Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 2 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Chi tiết »
Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 1 năm 2021

Ngày 22/12/2020, Sở GTVT ban hành Kế hoạch số 5460/KH-SGTVT về Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 1 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Chi tiết »
Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 12 năm 2020

Ngày 20/11/2020, Sở GTVT ban hành Kế hoạch số 4964/KH-SGTVT về Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 12 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Chi tiết »
Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 11 năm 2020

Ngày 22/10/2020, Sở GTVT ban hành Kế hoạch số 4498/KH-SGTVT về Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 11 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Chi tiết »
Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 10 năm 2020

Ngày 22/9/2020, Sở GTVT ban hành Kế hoạch số 4061/KH-SGTVT về Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 10 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Chi tiết »
Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 9 năm 2020

Ngày 21/8/2020, Sở GTVT ban hành Kế hoạch số 3549/KH-SGTVT về Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 9 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Chi tiết »
Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 8 năm 2020

Ngày 22-7-2020, Sở GTVT ban hành Kế hoạch số 2969/KH-SGTVT về Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 8 năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Chi tiết »
Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 7 năm 2020

Ngày 24/6/2020, Sở GTVT ban hành Kế hoạch 2531/KH-SGTVT về Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 7 năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Chi tiết »
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm : Trưởng Ban biên tập

Địa chỉ: 42 Đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa

Điện thoại: (02373)852.360; Fax: (02373)855.129; Email: sgtvt@thanhhoa.gov.vn