Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa
Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp Giấy phép lái xe tháng 1 năm 2019

Ngày 24/12/2018, Sở GTVT ban hành Kế hoạch số 4965/KH-SGTVT về Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp Giấy phép lái xe tháng 1 năm 2019 trên địa bàn tỉnh .

Kế hoạch: 4965/KH-SGTVT

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm : Trưởng Ban biên tập

Địa chỉ: 42 Đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa

Điện thoại: (02373)852.360; Fax: (02373)855.129; Email: sgtvt@thanhhoa.gov.vn