Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa
  • Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 94

    Hôm nay: 6669

    Đã truy cập: 9588661

Thông báo không được sử dụng xe ô tô để kinh doanh vận tải trong thời gian xe ô tô bị cơ quan có thẩm quyền áp dụng hình thức xử phạt tước quyền sử dụng phù hiệu.

Ngày 21/9/2023, Sở GTVT ban hành Thông báo số 5527/SGTVT-QLVT về việc thông báo không được sử dụng xe ô tô để kinh doanh vận tải trong thời gian xe ô tô bị cơ quan có thẩm quyền áp dụng hình thức xử phạt tước quyền sử dụng phù hiệu.

Chi tiết »
Đình chỉ khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

Ngày 07/9/2023, Sở GTVT ban hành Quyết định số 793/QĐ-SGTVT về việc đình chỉ khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

Chi tiết »
Đình chỉ khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

Ngày 28/8/2023, Sở GTVT ban hành Quyết định số 724/QĐ-SGTVT về việc đình chỉ khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

Chi tiết »
Thông báo không được sử dụng xe ô tô để kinh doanh vận tải trong thời gian xe ô tô bị cơ quan có thẩm quyền áp dụng hình thức xử phạt tước quyền sử dụng phù hiệu.

Ngày 08/9/2023, Sở GTVT ban hành văn bản số 5235/SGTVT-QLVT về việc thông báo không được sử dụng xe ô tô để kinh doanh vận tải trong thời gian xe ô tô bị cơ quan có thẩm quyền áp dụng hình thức xử phạt tước quyền sử dụng phù hiệu.

Chi tiết »
Tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô, đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe

Ngày 06/9/2023, Sở GTVT ban hành công văn số 5162/SGTVT-QLVT về việc tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô, đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe

Chi tiết »
Tích cực ứng dụng công nghệ số trong quản lý xe ô tô kinh doanh vận tải

Nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong quản lý kinh doanh vận tải, ngành giao thông và các doanh nghiệp liên quan trên địa bàn tỉnh đã tích cực ứng dụng công dụng công nghệ số để hỗ trợ hoạt động kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ và tạo thuận lợi cho người dân.

Chi tiết »
Thông báo kêu gọi các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia đăng ký khôi phục hoạt động tuyến xe buýt số 09, lộ trình: thành phố Thanh Hóa – Đền thờ Lê Hoàn.

Ngày 10/8/2023, Sở GTVT ban hành thông báo số 4603/SGTVT-QLVT về việc thông báo kêu gọi các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia đăng ký khôi phục hoạt động tuyến xe buýt số 09, lộ trình: thành phố Thanh Hóa – Đền thờ Lê Hoàn.

Chi tiết »
Quyết định về việc thu hồi phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải vi phạm tốc độ chạy xe tháng 5/2023.

Ngày 01/8/2023, Sở GTVT Thanh Hóa ban hành Quyết định số 612/QĐ-SGTVT về việc thu hồi phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải vi phạm tốc độ chạy xe tháng 5/2023.

Chi tiết »
Thông báo về việc phù hiệu hết giá trị sử dụng.

Ngày 23/6/2023, Sở GTVT ban hành Thông báo số 3001/TB-SGTVT về việc phù hiệu hết giá trị sử dụng.

Chi tiết »
Thực hiện lắp đặt thiết bị giám sát hành trình có tích hợp camera theo quy định tại Nghị định số 47/2022/NĐ-CP ngày 19/7/2022 của Chính Phủ

Ngày 19/6/2023, Sở GTVT ban hành công văn số 3498/SGTVT-QLVT về việc thực hiện lắp đặt thiết bị giám sát hành trình có tích hợp camera theo quy định tại Nghị định số 47/2022/NĐ-CP ngày 19/7/2022 của Chính Phủ

Chi tiết »
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm : Trưởng Ban biên tập

Địa chỉ: 42 Đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa

Điện thoại: (02373)852.360; Fax: (02373)855.129; Email: sgtvt@thanhhoa.gov.vn