Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa
Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 3 năm 2021

Ngày 24/02/2021, Sở GTVT ban hành Kế hoạch số 07/KH-SGTVT về Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 3 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Kế hoạch:  07/KH-SGTVT

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm : Trưởng Ban biên tập

Địa chỉ: 42 Đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa

Điện thoại: (02373)852.360; Fax: (02373)855.129; Email: sgtvt@thanhhoa.gov.vn