Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa
  • Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 48

    Hôm nay: 130

    Đã truy cập: 5378574

Thông báo danh sách các loại phù hiệu ô tô và Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô do Sở GTVT Thanh Hóa cấp từ ngày 01/02/2022 đến ngày 28/02/2022

Ngày 08/03/2022, Sở GTVT ban hành Thông báo số 19/TB-SGTVT về danh sách các loại phù hiệu ô tô và Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô do Sở GTVT Thanh Hóa cấp từ ngày 01/02/2022 đến ngày 28/02/2022

Cập nhật: 09/03/2022

Sở GTVT Thanh Hóa thông báo các loại phù hiệu ô tô và Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô do Sở GTVT Thanh Hóa cấp từ ngày 01/02/2022 đến ngày 28/02/2022 (đính kèm theo các phụ lục), cụ thể:
1. Danh sách đơn vị được cấp Giấy phép kinh doanh vận tải (phụ lục 1);
2. Danh sách phương tiện được cấp phù hiệu xe tuyến cố định (phụ lục 2);
3. Danh sách phương tiện được cấp phù hiệu xe taxi (phụ lục 3);
4. Danh sách phương tiện được cấp phù hiệu xe hợp đồng (phụ lục 4);
5. Danh sách phương tiện được cấp phù hiệu xe vận tải hàng hóa (phụ lục 5)

Phụ lục 1: Tải về 

Phụ lục 2: Tải về 

Phụ lục 3: Tải về 

Phụ lục 4: Tải về 

Phụ lục 5: Tải về 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm : Trưởng Ban biên tập

Địa chỉ: 42 Đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa

Điện thoại: (02373)852.360; Fax: (02373)855.129; Email: sgtvt@thanhhoa.gov.vn